Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Duved-Storlien 1014 17,8% 34,3% 25,0% 23,0% 8,3% 53,6% 46,4% 0,4% 2,8%
Hallen-Marby 972 14,7% 26,0% 29,2% 30,0% 7,4% 51,3% 48,7% 0,1% 0,9%
Järpen 1351 16,5% 27,7% 23,5% 32,3% 8,2% 48,0% 52,0% 0,4% 1,8%
Kall 424 13,2% 18,9% 31,4% 36,6% 6,1% 56,6% 43,4% 0,9% 1,2%
Mattmar 438 13,7% 25,3% 31,1% 29,9% 6,8% 52,5% 47,5% 0,2% 1,1%
Mörsil 757 17,0% 28,5% 26,7% 27,7% 7,3% 53,0% 47,0%   1,2%
Undersåker 1097 17,0% 37,7% 26,5% 18,8% 7,7% 51,2% 48,8% 0,5% 2,8%
Åre 2043 30,0% 41,8% 18,2% 10,0% 8,7% 51,8% 48,2% 0,0% 3,3%
Åre 8096 19,6% 32,7% 24,6% 23,1% 7,9% 51,7% 48,3% 0,3% 2,2%

http://www.val.se