Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härjedalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Funäsdalen 1634 16,0% 27,5% 25,2% 31,3% 6,7% 52,0% 48,0% 0,2% 2,8%
Glöte 307 14,7% 18,2% 30,3% 36,8% 4,9% 53,1% 46,9%   0,3%
Hede 1215 12,7% 24,4% 25,4% 37,4% 6,3% 51,0% 49,0% 0,2% 2,0%
Lillhärdal 566 14,8% 22,1% 27,7% 35,3% 8,3% 50,4% 49,6% 0,2% 1,4%
Sveg V 1147 18,7% 24,5% 20,8% 35,9% 8,0% 47,9% 52,1% 0,6% 1,0%
Sveg yttre 963 16,6% 25,8% 29,5% 28,1% 8,0% 53,2% 46,8%   2,1%
Sveg Ö 843 18,4% 25,3% 28,5% 27,9% 8,5% 50,8% 49,2% 0,5% 1,2%
Vemdalen 670 14,6% 27,2% 24,2% 34,0% 7,5% 52,1% 47,9%   0,9%
Ytterhogdal-Överhogdal 695 7,6% 18,7% 25,9% 47,8% 3,3% 52,8% 47,2% 0,3% 1,7%
Älvros-Ängersjö 280 10,0% 15,4% 30,0% 44,6% 4,6% 53,6% 46,4% 0,7% 0,7%
Härjedalen 8320 15,1% 24,3% 25,9% 34,7% 6,9% 51,3% 48,7% 0,3% 1,7%

http://www.val.se