Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund Staden 23024 23,2% 28,2% 22,2% 26,4% 8,7% 46,7% 53,3% 0,2% 1,9%
Östersund utom Staden 24695 18,0% 32,4% 24,4% 25,2% 7,7% 49,3% 50,7% 0,3% 1,5%
Östersund 47719 20,5% 30,4% 23,3% 25,8% 8,2% 48,0% 52,0% 0,3% 1,7%

http://www.val.se