Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjurholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurholm 1918 15,7% 22,7% 23,1% 38,4% 7,7% 51,5% 48,5% 0,4% 0,8%
Bjurholm 1918 15,7% 22,7% 23,1% 38,4% 7,7% 51,5% 48,5% 0,4% 0,8%

http://www.val.se