Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vindeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällnäs 880 10,2% 22,0% 28,8% 39,0% 4,3% 53,9% 46,1% 1,5% 1,1%
Tvärålund 1057 15,8% 24,6% 27,1% 32,5% 6,1% 53,9% 46,1% 0,4% 1,1%
Vindelns västra 1338 16,2% 27,7% 22,9% 33,3% 7,0% 46,7% 53,3% 0,4% 1,0%
Vindelns östra 974 12,8% 28,9% 23,9% 34,4% 6,3% 50,2% 49,8%   0,9%
Vindeln 4249 14,1% 26,0% 25,4% 34,5% 6,1% 50,8% 49,2% 0,5% 1,1%

http://www.val.se