Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Robertsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bygdeå 1476 14,4% 30,0% 29,4% 26,2% 6,2% 51,6% 48,4% 0,4% 0,8%
Nysätra-Ånäset 1331 15,7% 22,5% 28,6% 33,2% 8,3% 50,8% 49,2% 0,5% 0,4%
Robertsfors 1894 16,4% 25,1% 25,7% 32,8% 6,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,6%
Överklinten 609 15,9% 22,8% 31,5% 29,7% 6,4% 54,5% 45,5% 0,5% 0,2%
Robertsfors 5310 15,6% 25,5% 28,1% 30,7% 6,8% 51,3% 48,7% 0,4% 0,5%

http://www.val.se