Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bastuträsk 567 11,1% 19,8% 31,2% 37,9% 6,3% 52,2% 47,8%   1,1%
Norsjö 2103 16,5% 26,6% 24,7% 32,1% 7,5% 50,3% 49,7% 0,3% 0,6%
Norsjövallen 550 13,8% 26,0% 30,4% 29,8% 5,6% 54,5% 45,5%   0,4%
Norsjö 3220 15,1% 25,3% 26,8% 32,7% 7,0% 51,3% 48,7% 0,2% 0,6%

http://www.val.se