Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 1 1242 14,7% 27,3% 27,5% 30,5% 8,1% 50,4% 49,6% 0,2% 0,5%
Malå 2 1254 15,7% 21,9% 28,5% 33,8% 7,1% 50,8% 49,2% 0,4% 0,4%
Malå 2496 15,2% 24,6% 28,0% 32,2% 7,6% 50,6% 49,4% 0,3% 0,4%

http://www.val.se