Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Storuman

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarn 485 12,8% 19,6% 30,3% 37,3% 6,4% 52,8% 47,2%   1,4%
Luspen 1605 17,1% 25,5% 23,4% 34,0% 7,3% 48,7% 51,3% 0,1% 0,9%
Slussfors 426 9,9% 18,8% 26,3% 45,1% 5,2% 57,5% 42,5% 0,2% 1,2%
Tärnaby-Hemavan 1207 13,3% 28,3% 27,2% 31,3% 6,1% 51,9% 48,1% 0,2% 3,6%
Vallnäs 1145 13,9% 25,0% 29,1% 32,1% 6,9% 51,7% 48,3% 0,3% 1,3%
Storuman 4868 14,3% 24,9% 26,6% 34,2% 6,6% 51,4% 48,6% 0,2% 1,7%

http://www.val.se