Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dorotea

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dorotea 1802 14,8% 22,5% 26,0% 36,7% 5,8% 50,9% 49,1% 0,3% 0,4%
Risbäck 417 12,9% 15,1% 30,5% 41,5% 5,8% 59,0% 41,0% 1,0% 0,5%
Dorotea 2219 14,4% 21,1% 26,9% 37,6% 5,8% 52,4% 47,6% 0,4% 0,5%

http://www.val.se