Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vännäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vännäs C 1450 19,7% 25,3% 21,1% 33,9% 9,4% 48,3% 51,7% 0,3% 0,7%
Vännäs S 1425 21,1% 30,3% 25,8% 22,9% 9,0% 51,4% 48,6% 0,4% 0,7%
Vännäs V 1572 16,4% 30,9% 26,1% 26,7% 8,1% 50,7% 49,3% 0,3% 1,1%
Vännäsby 1281 16,2% 35,0% 19,1% 29,7% 8,3% 50,2% 49,8% 0,2% 0,5%
Östra byaområdet 839 15,6% 34,9% 30,6% 18,8% 7,7% 52,4% 47,6% 0,6% 0,8%
Vännäs 6567 18,0% 30,8% 24,1% 27,0% 8,6% 50,4% 49,6% 0,3% 0,8%

http://www.val.se