Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vilhelmina

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Baksjönäs 1348 17,4% 23,6% 24,6% 34,4% 7,6% 48,7% 51,3% 0,3% 1,0%
Dikanäs 346 9,2% 16,5% 34,1% 40,2% 5,8% 56,6% 43,4%   0,6%
Latikberg 424 17,0% 25,0% 28,8% 29,2% 6,6% 52,1% 47,9% 1,2% 0,2%
Lövliden 741 16,2% 29,4% 29,0% 25,4% 8,2% 51,4% 48,6% 0,3% 0,7%
Nästansjö 361 16,9% 25,5% 26,3% 31,3% 8,6% 56,8% 43,2%   0,6%
Skansholm 640 14,4% 26,1% 29,8% 29,7% 6,6% 54,7% 45,3%   0,9%
Vilhelmina 1094 19,7% 25,9% 25,3% 29,2% 7,9% 46,3% 53,7%   1,8%
Vilhelmina-Saxnäs 371 14,8% 21,0% 29,4% 34,8% 4,9% 55,3% 44,7%   0,5%
Vilhelmina 5325 16,5% 24,8% 27,4% 31,3% 7,3% 51,1% 48,9% 0,2% 1,0%

http://www.val.se