Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åsele C 1278 14,7% 22,2% 25,7% 37,3% 7,1% 48,9% 51,1% 0,6% 1,3%
Åsele omland 996 11,2% 20,3% 27,5% 41,0% 5,1% 54,9% 45,1% 1,3% 0,8%
Åsele 2274 13,2% 21,4% 26,5% 38,9% 6,2% 51,5% 48,5% 0,9% 1,1%

http://www.val.se