Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Umeå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Umeå centrala 51392 33,2% 30,3% 18,4% 18,1% 11,2% 49,0% 51,0% 0,6% 1,7%
Umeå omland 41007 18,5% 35,2% 23,1% 23,2% 8,8% 49,9% 50,1% 0,4% 1,1%
Umeå 92399 26,7% 32,5% 20,5% 20,3% 10,2% 49,4% 50,6% 0,5% 1,5%

http://www.val.se