Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lycksele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björksele 671 10,3% 22,8% 31,9% 35,0% 6,1% 54,1% 45,9% 0,1% 1,5%
Forsdala 1278 17,4% 31,8% 24,8% 26,0% 8,2% 50,4% 49,6% 0,1% 1,1%
Kattisavan 466 10,7% 28,8% 26,0% 34,5% 4,1% 55,4% 44,6% 0,4% 0,6%
Knaften 748 13,1% 21,0% 28,1% 37,8% 6,6% 53,5% 46,5%   0,4%
Lycksele 1757 22,7% 23,0% 20,4% 33,9% 8,1% 47,2% 52,8% 0,3% 2,0%
Norrmalm 1608 15,1% 30,9% 28,5% 25,5% 7,0% 49,1% 50,9% 0,2% 0,9%
Södermalm 1358 20,3% 25,4% 24,1% 30,3% 8,8% 46,4% 53,6% 0,3% 1,2%
Villaryd 1788 20,1% 26,0% 23,9% 30,0% 7,9% 49,2% 50,8% 0,3% 0,8%
Lycksele 9674 17,7% 26,5% 25,1% 30,6% 7,5% 49,5% 50,5% 0,2% 1,1%

http://www.val.se