Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skellefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skellefteå Norra 28013 17,0% 28,5% 24,8% 29,7% 7,9% 49,7% 50,3% 0,2% 0,8%
Skellefteå Södra 28827 18,3% 29,5% 24,6% 27,6% 8,0% 50,4% 49,6% 0,2% 0,9%
Skellefteå 56840 17,7% 29,0% 24,7% 28,6% 7,9% 50,1% 49,9% 0,2% 0,9%

http://www.val.se