Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Överkalix

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix nedre 1796 15,3% 21,2% 26,0% 37,6% 6,6% 49,1% 50,9% 0,2% 0,7%
Överkalix övre 1054 10,2% 17,8% 30,2% 41,7% 4,7% 54,7% 45,3% 0,9% 0,5%
Överkalix 2850 13,4% 19,9% 27,5% 39,1% 5,9% 51,2% 48,8% 0,5% 0,6%

http://www.val.se