Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kalix

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1201 9,6% 23,3% 33,6% 33,6% 4,2% 54,7% 45,3% 0,3% 1,4%
Innanbäcken 1464 13,5% 31,7% 27,7% 27,2% 6,7% 52,7% 47,3% 0,8% 0,6%
Kalix C 1601 17,7% 20,0% 18,9% 43,3% 5,7% 44,5% 55,5% 0,4% 1,8%
Kalix V 1398 16,7% 27,3% 21,3% 34,7% 6,7% 47,2% 52,8% 0,3% 0,5%
Näsbyn 1576 17,6% 27,0% 22,5% 32,8% 7,2% 49,0% 51,0% 0,7% 1,7%
Risön 1181 14,5% 24,5% 31,2% 29,9% 7,9% 54,4% 45,6% 0,5% 0,8%
Sangis 994 13,6% 23,6% 27,3% 35,5% 5,5% 55,0% 45,0% 1,2% 1,5%
Stenbäcken 1316 13,4% 35,1% 24,1% 27,4% 6,0% 52,1% 47,9% 0,6% 1,5%
Töre 1167 13,8% 25,1% 26,0% 35,0% 6,4% 53,6% 46,4% 0,6% 0,9%
Ytterbyn 1160 12,5% 26,6% 28,0% 32,8% 6,0% 52,8% 47,2% 0,3% 1,1%
Kalix 13058 14,5% 26,5% 25,6% 33,3% 6,3% 51,2% 48,8% 0,6% 1,2%

http://www.val.se