Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pajala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Junosuando-Kangos 756 14,4% 16,9% 29,1% 39,6% 7,3% 53,8% 46,2% 0,5% 0,8%
Korpilombolo 682 10,4% 16,6% 23,3% 49,7% 4,8% 52,8% 47,2% 1,3% 0,9%
Muodoslompolo-Kaunisvaara 720 10,7% 16,4% 29,3% 43,6% 4,4% 58,2% 41,8% 1,1% 1,1%
Pajala 2140 18,4% 23,6% 26,8% 31,2% 8,0% 51,3% 48,7% 1,5% 1,7%
Tärendö 771 10,5% 11,9% 29,3% 48,2% 4,5% 54,5% 45,5% 0,3% 0,6%
Pajala 5069 14,4% 18,9% 27,4% 39,3% 6,4% 53,3% 46,7% 1,1% 1,2%

http://www.val.se