Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gällivare

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäcken 521 25,0% 31,3% 26,5% 17,3% 10,0% 55,1% 44,9% 0,2% 1,2%
Dokkas-Nilivaara-Ullatti 972 12,6% 19,7% 28,4% 39,4% 5,5% 57,8% 42,2% 0,1% 0,8%
Gunilla 616 25,3% 26,6% 24,8% 23,2% 7,1% 56,0% 44,0%   1,5%
Gällivare 1783 15,4% 25,0% 27,0% 32,6% 5,8% 49,7% 50,3% 0,2% 1,4%
Hakkas-Nattavaaraby 922 11,0% 18,5% 25,3% 45,2% 3,9% 58,2% 41,8% 0,5% 0,7%
Heden 1502 15,0% 30,0% 26,0% 29,0% 7,3% 49,3% 50,7% 0,3% 1,1%
Hjortronet 1234 19,0% 29,0% 30,6% 21,5% 10,0% 52,3% 47,7% 0,2% 1,0%
Koskullskulle 984 20,6% 31,3% 27,7% 20,3% 10,0% 53,0% 47,0% 0,3% 0,6%
Malmsta 671 18,0% 28,6% 31,4% 21,9% 8,8% 54,1% 45,9% 0,3% 1,0%
Maria 1274 21,2% 29,1% 26,1% 23,6% 7,6% 50,1% 49,9% 0,4% 0,9%
Sjöparken 1756 20,2% 23,8% 21,8% 34,3% 6,9% 45,7% 54,3% 0,3% 0,7%
Soutojärvi 365 7,4% 24,4% 28,2% 40,0% 4,1% 60,3% 39,7% 0,3% 0,5%
Tallbacka 1101 15,3% 28,4% 28,3% 28,0% 7,0% 50,7% 49,3% 0,4% 0,7%
Välkomma 1199 23,5% 23,9% 23,1% 29,5% 8,8% 49,4% 50,6% 0,4% 1,5%
Gällivare 14900 17,9% 26,3% 26,4% 29,3% 7,4% 51,7% 48,3% 0,3% 1,0%

http://www.val.se