Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vidsel 1439 12,9% 20,2% 31,2% 35,6% 5,5% 54,3% 45,7% 0,3% 0,6%
Älvsbyns N 1718 17,7% 26,1% 19,6% 36,7% 8,4% 47,9% 52,1% 0,2% 1,4%
Älvsbyns V 1565 17,8% 30,2% 26,8% 25,2% 8,0% 51,4% 48,6% 0,3% 0,5%
Älvsbyns Ö 1709 14,9% 30,7% 23,9% 30,5% 8,0% 49,7% 50,3% 0,1% 0,5%
Älvsbyn 6431 15,9% 27,0% 25,1% 32,0% 7,5% 50,7% 49,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se