Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Luleå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Luleå Norra Valkrets 29415 24,6% 31,2% 23,0% 21,3% 10,8% 51,7% 48,3% 0,5% 1,2%
Luleå Södra Valkrets 30368 19,3% 29,6% 23,9% 27,2% 8,0% 49,1% 50,9% 0,3% 1,2%
Luleå 59783 21,9% 30,4% 23,4% 24,3% 9,4% 50,4% 49,6% 0,4% 1,2%

http://www.val.se