Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haparanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 750 15,5% 30,9% 22,9% 30,7% 7,9% 52,7% 47,3% 2,8% 4,1%
Haparanda Norra 1517 18,7% 25,4% 23,1% 32,7% 8,0% 48,8% 51,2% 6,1% 6,9%
Haparanda Södra 1180 18,1% 22,0% 23,1% 36,9% 7,0% 47,5% 52,5% 6,2% 8,5%
Karungi 710 12,3% 22,1% 30,6% 35,1% 6,6% 57,6% 42,4% 2,5% 2,5%
Marielund 1188 18,9% 26,3% 30,6% 24,3% 8,2% 52,0% 48,0% 9,6% 9,7%
Nikkala 786 15,8% 24,9% 30,9% 28,4% 6,4% 58,5% 41,5% 1,9% 1,8%
Seskarö 385 13,0% 22,6% 26,0% 38,4% 6,8% 56,1% 43,9% 2,1% 4,7%
Haparanda 6516 16,9% 25,0% 26,4% 31,8% 7,4% 52,2% 47,8% 5,2% 6,1%

http://www.val.se