Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kiruna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bolaget-Nikkaluoktavägen 646 21,1% 27,4% 28,0% 23,5% 7,4% 57,0% 43,0% 0,3% 0,3%
Centrum norra 793 20,4% 25,0% 24,3% 30,3% 7,2% 45,5% 54,5% 0,5% 0,9%
Centrum södra 1090 24,0% 27,9% 23,0% 25,0% 8,7% 51,8% 48,2% 0,1% 1,3%
Högalid 1014 19,7% 32,8% 27,8% 19,6% 8,1% 51,3% 48,7% 0,3% 1,8%
Jukkasjärvi 1010 15,7% 34,2% 28,2% 21,9% 4,7% 54,8% 45,2% 1,0% 2,9%
Järnvägen 840 19,8% 25,4% 26,8% 28,1% 9,4% 48,5% 51,5% 0,6% 1,3%
Kiruna nordost 1013 21,2% 21,0% 27,1% 30,6% 11,5% 54,9% 45,1% 0,8% 3,7%
Kiruna sydost 1259 14,6% 20,1% 23,4% 41,9% 6,8% 53,2% 46,8% 1,0% 0,9%
Lombolo mellersta 1228 16,3% 37,2% 23,1% 23,4% 8,6% 51,7% 48,3% 0,3% 0,7%
Lombolo västra 964 27,6% 29,8% 22,8% 19,8% 7,5% 49,2% 50,8% 0,8% 0,7%
Lombolo östra 1502 17,6% 35,2% 20,0% 27,3% 7,5% 51,1% 48,9% 0,4% 1,3%
Luossavaara-Abisko 1431 19,3% 33,1% 25,6% 22,1% 7,2% 52,8% 47,2% 0,7% 1,2%
Sandstensberget 782 21,6% 29,9% 24,9% 23,5% 8,3% 54,9% 45,1% 0,4% 0,8%
Triangeln 968 16,5% 26,5% 25,9% 31,0% 8,1% 46,8% 53,2% 0,8% 1,3%
Tuolluvaara-Kurravaara 1377 16,5% 36,0% 29,3% 18,2% 7,7% 54,7% 45,3% 0,4% 1,6%
Östermalm 1087 22,0% 23,9% 22,0% 32,1% 7,8% 51,5% 48,5% 0,6% 1,0%
Övre Norrmalm 994 21,7% 32,2% 26,3% 19,8% 9,7% 53,3% 46,7% 0,4% 1,0%
Kiruna 17998 19,5% 29,7% 25,0% 25,8% 8,0% 52,0% 48,0% 0,6% 1,4%

http://www.val.se