Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Apoteksskogen 1236 26,9% 31,1% 22,0% 20,0% 10,0% 49,2% 50,8% 1,4% 2,7%
Brunnby 1190 28,1% 42,9% 16,0% 13,0% 9,7% 49,7% 50,3% 0,9% 2,2%
Folkparken 1617 17,9% 26,7% 22,4% 33,0% 5,6% 47,6% 52,4% 1,1% 1,7%
Fysingen 979 19,1% 36,0% 27,2% 17,8% 9,3% 53,6% 46,4% 1,5% 2,0%
Korpkulla 1324 19,0% 32,1% 26,1% 22,9% 7,6% 50,7% 49,3% 1,2% 6,0%
Mälaren 1092 16,9% 29,4% 26,1% 27,6% 6,0% 48,9% 51,1% 1,7% 1,4%
Nedra Runby 1113 20,5% 35,4% 21,6% 22,6% 8,9% 49,1% 50,9% 1,6% 2,7%
Odenslunda 1158 19,4% 44,1% 20,4% 16,1% 10,5% 50,1% 49,9% 0,9% 2,2%
Skälby 1280 18,5% 34,7% 20,4% 26,4% 8,2% 48,6% 51,4% 1,2% 1,9%
Vilunda 1466 22,8% 26,5% 20,5% 30,2% 8,0% 47,5% 52,5% 1,7% 2,0%
Väsbyskogen 1533 20,6% 29,5% 20,0% 29,9% 7,4% 49,0% 51,0% 1,0% 2,7%
Övra Runby 1299 24,9% 34,9% 20,6% 19,6% 9,7% 50,0% 50,0% 1,2% 1,6%
Norra valkretsen 15287 21,2% 33,2% 21,8% 23,8% 8,3% 49,3% 50,7% 1,3% 2,4%

http://www.val.se