Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1558 17,5% 24,4% 21,1% 37,0% 7,7% 45,2% 54,8% 1,3% 3,3%
Edssjön 1503 18,9% 38,2% 26,1% 16,8% 7,9% 49,8% 50,2% 2,0% 3,6%
Fresta 1653 14,2% 43,9% 21,7% 20,2% 9,5% 50,0% 50,0% 1,0% 1,4%
Gamla Bollstanäs 1158 18,2% 45,5% 26,0% 10,3% 10,7% 51,6% 48,4% 1,1% 3,1%
Grimstaby 1751 18,6% 34,0% 24,2% 23,2% 9,7% 48,7% 51,3% 1,1% 1,5%
Johannesdal 1168 14,6% 37,2% 22,1% 26,0% 10,0% 50,3% 49,7% 0,9% 1,2%
Norrviken 1479 15,7% 50,6% 21,2% 12,5% 8,0% 50,8% 49,2% 1,6% 1,0%
Sjukyrkoberget 1170 13,4% 42,0% 19,8% 24,8% 8,5% 51,1% 48,9% 0,8% 2,5%
Smedby Norra 1486 27,0% 41,3% 19,9% 11,8% 9,8% 49,0% 51,0% 1,5% 3,6%
Smedby Södra 1560 19,7% 32,6% 24,9% 22,9% 7,7% 48,1% 51,9% 1,6% 1,9%
Södra valkretsen 14486 17,9% 38,7% 22,7% 20,7% 8,9% 49,3% 50,7% 1,3% 2,3%

http://www.val.se