Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österåker Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 1677 27,8% 28,5% 18,5% 25,2% 9,2% 47,2% 52,8% 0,8% 1,1%
Berga 2 589 18,7% 35,1% 21,6% 24,6% 11,5% 51,3% 48,7% 0,3% 3,6%
Hacksta 1 1510 22,1% 29,1% 19,4% 29,4% 7,7% 45,6% 54,4% 0,6% 2,5%
Hacksta 2 1431 18,9% 26,7% 20,3% 34,0% 7,9% 48,4% 51,6% 1,0% 1,7%
Ljusterö 1495 11,4% 19,9% 30,6% 38,1% 5,8% 53,4% 46,6% 0,9% 1,4%
Roslagskulla-Åsätra 1506 13,7% 32,7% 30,5% 23,0% 7,2% 52,8% 47,2% 1,3% 1,3%
Runö 1223 22,2% 32,1% 22,9% 22,8% 9,0% 47,7% 52,3% 1,2% 2,2%
Skånsta 1099 16,3% 44,7% 20,0% 19,0% 9,8% 52,0% 48,0% 0,6% 1,5%
Smedby 1397 15,0% 35,9% 20,4% 28,7% 8,7% 48,1% 51,9% 0,9% 1,9%
Säby 1198 11,6% 53,9% 22,0% 12,4% 6,0% 51,3% 48,7% 1,7% 2,5%
Åkerstorp 1315 15,1% 41,7% 21,1% 22,0% 9,1% 49,7% 50,3% 1,1% 2,0%
Österåker Norra 14440 17,7% 33,8% 22,6% 25,9% 8,2% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%

http://www.val.se