Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österåker Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Margretelund 1 1667 12,6% 44,0% 24,8% 18,6% 8,1% 51,6% 48,4% 0,8% 1,0%
Margretelund 2 1635 20,3% 41,3% 21,5% 16,8% 9,9% 48,0% 52,0% 0,9% 1,7%
Margretelund 3 1493 14,9% 41,9% 24,9% 18,3% 9,3% 50,3% 49,7% 1,1% 2,4%
Rydbo 1177 14,4% 40,4% 25,0% 20,1% 7,8% 50,4% 49,6% 0,9% 2,4%
Skärgårdsstad 1783 16,1% 43,0% 26,7% 14,2% 9,8% 52,8% 47,2% 0,7% 2,0%
Svinninge 1127 13,4% 42,0% 25,1% 19,5% 6,6% 53,8% 46,2% 1,3% 1,5%
Söra 1 1199 16,0% 45,3% 20,7% 18,0% 9,5% 50,0% 50,0% 1,4% 1,7%
Söra 2 1628 15,0% 27,2% 20,1% 37,6% 7,1% 48,3% 51,7% 0,6% 5,3%
Österskär 1 1551 14,9% 28,2% 23,3% 33,7% 8,8% 47,2% 52,8% 1,0% 1,4%
Österskär 2 1810 13,1% 34,0% 25,7% 27,2% 9,4% 49,9% 50,1% 1,0% 2,3%
Österåker Södra 15070 15,1% 38,4% 23,8% 22,6% 8,7% 50,1% 49,9% 0,9% 2,2%

http://www.val.se