Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ingarö och Gustavsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg 1 Lugnet 1477 19,0% 33,0% 21,2% 26,8% 7,8% 48,1% 51,9% 1,2% 1,4%
Gustavsberg 2 Hästhagen 1592 20,3% 34,3% 19,8% 25,6% 9,1% 45,6% 54,4% 1,1% 1,1%
Gustavsberg 3 Munkmora 1383 25,5% 32,9% 24,2% 17,4% 9,5% 48,5% 51,5% 2,2% 1,2%
Gustavsberg 4 Höjdhagen 1058 14,7% 44,2% 19,9% 21,2% 7,4% 47,4% 52,6% 1,4% 0,6%
Gustavsberg 5 Holmviksskog.Ösbydalen 1472 21,2% 41,4% 20,4% 17,1% 12,4% 47,1% 52,9% 0,5% 0,9%
Gustavsberg 6 Ormingelandet 830 11,6% 41,2% 26,5% 20,7% 7,3% 52,2% 47,8% 0,8% 3,4%
Gustavsberg 7 Farsta Slottsvik 1608 16,2% 39,9% 17,5% 26,4% 6,5% 44,7% 55,3% 1,4% 0,9%
Gustavsberg 8 Mölnvik Mörtnäs 1193 13,1% 52,1% 22,5% 12,3% 8,1% 50,4% 49,6% 0,4% 1,0%
Ingarö 1 Lemshaga 1211 15,1% 40,3% 24,7% 19,9% 9,0% 50,3% 49,7% 1,0% 1,5%
Ingarö 2 Säby Eknäs 1169 12,4% 38,9% 26,9% 21,7% 6,6% 53,4% 46,6% 1,6% 1,8%
Ingarö 3 Ingarö Strand 1237 13,6% 53,2% 22,5% 10,8% 8,8% 51,3% 48,7% 0,4% 1,6%
Ingarö 4 Klacknäset 1265 12,3% 36,8% 28,0% 22,9% 7,3% 52,0% 48,0% 1,7% 1,7%
Ingarö och Gustavsberg 15495 16,7% 40,3% 22,5% 20,5% 8,4% 48,9% 51,1% 1,2% 1,3%

http://www.val.se