Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värmdö och Djurö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 1 Vindö 919 9,7% 23,3% 28,2% 38,8% 4,5% 54,7% 45,3% 0,2% 2,8%
Djurö 2 Djurö 910 16,8% 31,0% 23,0% 29,2% 9,3% 49,1% 50,9% 1,4% 2,2%
Djurö 3 Stavsnäs 1570 14,6% 30,1% 26,8% 28,5% 7,2% 54,1% 45,9% 1,2% 1,7%
Värmdö 1 Saltarö 1088 12,0% 31,7% 32,6% 23,6% 6,0% 54,0% 46,0% 0,9% 2,1%
Värmdö 2 Strömma 1620 14,9% 38,3% 26,3% 20,5% 7,2% 53,3% 46,7% 0,6% 3,0%
Värmdö 3 Ängsvik 1579 16,7% 30,1% 31,0% 22,2% 7,7% 52,6% 47,4% 0,9% 1,8%
Värmdö 4 Hemmesta 968 20,2% 29,3% 20,6% 29,9% 9,7% 46,7% 53,3% 0,8% 0,7%
Värmdö 5 Vik 1786 13,9% 51,5% 23,2% 11,4% 8,4% 50,2% 49,8% 0,6% 1,7%
Värmdö 6 Kopparmora 1658 18,2% 36,2% 27,1% 18,4% 10,2% 52,2% 47,8% 1,3% 2,0%
Värmdö 7 Haghulta Kolvik 970 14,2% 44,4% 25,5% 15,9% 8,8% 51,6% 48,4% 1,4% 1,9%
Värmdö och Djurö 13068 15,2% 35,6% 26,6% 22,7% 8,0% 52,0% 48,0% 0,9% 2,0%

http://www.val.se