Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järfälla Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1557 25,3% 37,9% 19,7% 17,1% 7,1% 51,1% 48,9% 1,4% 3,7%
20 Tallbohov 662 25,7% 39,4% 19,5% 15,4% 9,7% 50,3% 49,7% 0,6% 3,3%
21 Snapphanen 937 24,3% 38,8% 21,5% 15,4% 8,9% 50,6% 49,4% 1,0% 2,2%
22 Hammaren 1542 19,3% 28,1% 21,3% 31,3% 4,5% 45,1% 54,9% 0,7% 1,9%
23 Dackevägen 1095 23,7% 36,4% 20,6% 19,3% 9,7% 49,0% 51,0% 0,7% 2,2%
24 Centrala Jakobsberg 1099 21,2% 25,9% 21,7% 31,1% 6,9% 48,4% 51,6% 0,8% 3,5%
25 Södra Aspnäs 1720 18,7% 30,2% 22,6% 28,5% 6,9% 46,3% 53,7% 0,4% 1,9%
26 Ekedal 1577 15,7% 31,8% 24,6% 27,9% 7,4% 47,7% 52,3% 1,0% 4,1%
27 Norra Aspnäs 732 16,4% 21,4% 18,7% 43,4% 4,9% 50,1% 49,9% 1,5% 3,1%
28 Vattmyra 1223 18,4% 32,2% 27,6% 21,7% 11,4% 50,7% 49,3% 1,1% 2,6%
29 Berghem/Polhem 1914 16,0% 40,9% 24,1% 19,1% 8,9% 51,3% 48,7% 1,0% 6,2%
30 Bolinder strand 1177 12,5% 28,8% 27,9% 30,8% 3,2% 49,5% 50,5% 1,5% 1,4%
31 Lädersättra 1658 22,6% 26,2% 21,8% 29,4% 8,2% 48,7% 51,3% 1,3% 1,3%
32 Centrala Kalhäll 1448 23,3% 27,3% 21,2% 28,2% 7,3% 47,0% 53,0% 1,2% 1,8%
33 Emaljvägen/Kopparvägen 1596 23,4% 24,4% 16,7% 35,4% 6,9% 48,1% 51,9% 1,3% 1,8%
34 Ulvsättra/Skogstorp 1650 22,5% 42,9% 22,9% 11,6% 10,4% 49,2% 50,8% 1,2% 3,3%
35 Kolarängen/Villastaden 1470 17,0% 30,4% 25,9% 26,7% 8,0% 51,4% 48,6% 1,2% 3,6%
36 Stäket 1670 15,6% 44,6% 26,9% 12,9% 9,3% 51,4% 48,6% 1,1% 1,6%
Järfälla Andra 24727 19,9% 32,9% 22,7% 24,5% 7,8% 49,1% 50,9% 1,1% 2,8%

http://www.val.se