Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Huddinge Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flemingsberg centrum 1285 39,8% 25,8% 16,8% 17,7% 13,5% 48,2% 51,8% 1,5% 3,6%
Fridhem 1377 12,1% 38,8% 26,6% 22,5% 8,2% 49,4% 50,6% 1,2% 1,0%
Fullersta gård 1780 14,5% 26,9% 22,0% 36,6% 7,0% 44,7% 55,3% 1,0% 8,1%
Glömsta 1225 18,6% 49,2% 21,1% 11,0% 8,3% 52,1% 47,9% 0,7% 0,9%
Grantorp norra 1148 25,4% 38,7% 25,1% 10,8% 9,3% 49,2% 50,8% 1,0% 4,7%
Grantorp östra 1131 29,4% 33,0% 24,5% 13,1% 9,4% 51,7% 48,3% 2,0% 4,2%
Haga 983 19,9% 38,5% 21,7% 19,9% 5,3% 49,2% 50,8% 1,2% 3,6%
Juringe 1250 17,4% 40,4% 24,6% 17,7% 8,3% 51,1% 48,9% 1,3% 3,4%
Kråkvik-Kungens kurva 1408 15,8% 38,2% 21,6% 24,4% 9,6% 51,7% 48,3% 0,9% 1,8%
Källbrink 2031 14,9% 48,9% 21,7% 14,5% 9,9% 51,2% 48,8% 0,9% 1,2%
Kästa 865 22,3% 43,1% 25,1% 9,5% 12,0% 49,4% 50,6% 0,9% 1,2%
Milsten 826 14,5% 42,9% 20,6% 22,0% 8,6% 51,0% 49,0% 1,1% 1,6%
Myrstuguberget 769 17,4% 27,4% 29,5% 25,6% 8,1% 48,9% 51,1% 2,0% 3,0%
Segeltorp centrum 1208 15,6% 36,5% 25,7% 22,2% 10,0% 50,6% 49,4% 1,1% 2,2%
Skogsäng 1736 17,9% 38,7% 24,8% 18,5% 9,3% 50,3% 49,7% 1,3% 1,7%
Smista västra 1031 22,6% 43,6% 21,6% 12,1% 8,6% 48,8% 51,2% 0,9% 2,0%
Smista östra 1405 23,2% 38,0% 22,7% 16,1% 9,3% 50,9% 49,1% 0,9% 1,3%
Snättringe gård 993 12,5% 49,7% 22,2% 15,6% 8,2% 50,7% 49,3% 0,8% 0,9%
Utsälje 1287 15,6% 39,2% 24,9% 20,2% 10,2% 50,7% 49,3% 0,9% 1,0%
Utsälje centrala 1154 15,6% 36,7% 22,0% 25,6% 8,1% 48,1% 51,9% 1,0% 1,3%
Vistaberg-Vårdkasen 1928 12,9% 58,7% 15,0% 13,5% 6,9% 49,2% 50,8% 1,1% 1,4%
Visättra västra 1285 30,9% 36,0% 22,2% 11,0% 11,8% 50,9% 49,1% 1,0% 5,7%
Visättra östra 1092 23,9% 36,0% 21,4% 18,7% 8,5% 47,5% 52,5% 1,6% 2,5%
Visättra-Björnkulla 746 29,9% 31,0% 23,2% 16,0% 11,7% 51,2% 48,8% 1,9% 3,2%
Vårby gård centrum 1286 24,7% 34,0% 22,9% 18,4% 9,2% 48,8% 51,2% 1,4% 3,5%
Vårby gård västra 1524 20,8% 42,3% 23,0% 13,9% 8,9% 51,2% 48,8% 1,6% 3,3%
Vårby gård östra 1618 20,1% 37,8% 25,1% 16,9% 8,0% 49,8% 50,2% 0,8% 4,0%
Huddinge Västra 34371 19,9% 39,4% 22,7% 18,1% 9,0% 49,8% 50,2% 1,2% 2,7%

http://www.val.se