Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Huddinge Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Balingsnäs 959 14,1% 40,5% 22,2% 23,3% 8,0% 51,0% 49,0% 0,7% 1,3%
Fållan-Nytorp 1422 17,7% 42,4% 28,1% 11,9% 10,0% 50,3% 49,7% 0,7% 1,7%
Gladökvarn-Lissma-Ådran 1023 15,9% 40,5% 31,0% 12,6% 6,7% 53,8% 46,2% 1,3% 1,3%
Hammartorp 1312 27,1% 32,9% 19,4% 20,7% 6,6% 49,5% 50,5% 1,0% 1,6%
Huddinge centrum 1649 20,9% 34,4% 19,6% 25,0% 7,5% 45,1% 54,9% 0,8% 2,5%
Hörningsnäs 1741 17,1% 34,9% 22,6% 25,4% 8,2% 48,5% 51,5% 1,1% 0,9%
Kvarnbergsplan 977 26,7% 28,0% 17,8% 27,4% 6,8% 46,8% 53,2% 0,5% 1,0%
Kynäs 1585 17,2% 39,4% 24,6% 18,8% 10,5% 51,5% 48,5% 0,6% 1,5%
Länna 1140 13,8% 51,5% 23,2% 11,6% 7,1% 52,7% 47,3% 0,7% 2,3%
Myrängen-Högmora 1221 18,8% 40,0% 29,5% 11,8% 9,3% 50,4% 49,6% 0,6% 1,6%
Paradisbacken 1572 21,3% 20,9% 17,2% 40,6% 6,3% 45,1% 54,9% 0,8% 1,5%
Segersminne 684 17,1% 39,9% 26,8% 16,2% 10,1% 52,2% 47,8% 1,5% 0,9%
Sjöängen 950 14,7% 54,8% 24,2% 6,2% 11,4% 50,7% 49,3% 1,5% 1,4%
Solgård 1429 17,9% 40,9% 26,2% 15,0% 9,4% 49,7% 50,3% 1,3% 1,9%
Stensängen 1002 19,2% 42,8% 25,0% 13,1% 12,4% 51,4% 48,6% 0,6% 1,2%
Stortorp 1179 14,7% 38,0% 23,8% 23,5% 8,6% 50,0% 50,0% 1,1% 2,1%
Stuvsta centrum 1385 17,4% 31,6% 20,8% 30,3% 8,0% 47,1% 52,9% 1,2% 2,2%
Stuvsta gård 1077 15,7% 40,8% 23,5% 20,1% 10,2% 50,4% 49,6% 0,8% 2,7%
Sörskogen 902 16,3% 38,1% 21,5% 24,1% 11,0% 51,6% 48,4% 0,6% 1,7%
Tomtberga 1144 25,6% 38,5% 19,1% 16,9% 6,1% 48,7% 51,3% 0,8% 1,8%
Trångsund centrum 1427 21,2% 30,6% 20,7% 27,5% 6,5% 46,7% 53,3% 0,8% 1,8%
Vidja-Mellansjö-Svartvik 973 17,0% 38,7% 29,2% 15,1% 6,9% 53,0% 47,0% 0,7% 1,6%
Västra Skogås centrum 1361 25,6% 38,6% 20,4% 15,4% 9,7% 47,2% 52,8% 0,5% 2,1%
Västra Skogås norra 1233 21,2% 29,4% 20,2% 29,3% 5,7% 48,7% 51,3% 1,8% 2,6%
Västra Skogås södra 848 20,5% 29,8% 20,4% 29,2% 7,7% 45,6% 54,4% 1,3% 2,2%
Västra Skogås västra 878 29,2% 41,3% 18,6% 10,9% 10,7% 52,2% 47,8% 0,9% 2,6%
Östra Skogås centrala 1144 17,0% 30,7% 28,3% 24,0% 8,8% 46,7% 53,3% 1,2% 2,4%
Östra Skogås norra 1441 23,1% 36,2% 31,0% 9,7% 13,1% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%
Östra Skogås södra 1424 20,4% 35,7% 30,1% 13,8% 10,3% 50,3% 49,7% 1,3% 3,9%
Huddinge Östra 35082 19,5% 36,9% 23,6% 20,0% 8,7% 49,3% 50,7% 0,9% 1,9%

http://www.val.se