Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem 1705 20,0% 30,3% 20,2% 29,6% 8,2% 48,3% 51,7% 1,3% 1,8%
Botkyrka 2 Ö Tullingeberg 1225 18,4% 35,0% 24,5% 22,1% 9,1% 48,6% 51,4% 1,8% 1,9%
Botkyrka 3 Tullinge Parkhem 1356 17,8% 43,7% 23,8% 14,6% 10,8% 50,6% 49,4% 0,9% 1,2%
Botkyrka 4 G:a Tullingeberg 1262 27,5% 31,9% 19,1% 21,5% 8,5% 49,8% 50,2% 1,1% 2,3%
Botkyrka 5 Tullinge Gård 791 15,8% 42,5% 18,5% 23,3% 9,9% 49,6% 50,4% 1,4% 1,5%
Botkyrka 6 Banslätt/Römossen 1411 13,7% 23,5% 21,3% 41,4% 6,8% 45,0% 55,0% 1,3% 2,2%
Botkyrka 7 Tullingeskog 1059 16,8% 39,1% 21,0% 23,1% 8,2% 51,1% 48,9% 1,1% 1,5%
Botkyrka 8 Riksten 947 30,4% 58,6% 7,8% 3,2% 8,7% 48,5% 51,5% 1,1% 0,4%
Botkyrka 9 Södra Lanthem 1069 16,4% 40,2% 27,0% 16,4% 10,8% 50,6% 49,4% 0,9% 1,0%
Botkyrka 10 Tullinge Villastad Norra 1063 16,3% 53,0% 20,3% 10,4% 8,4% 50,2% 49,8% 0,8% 1,8%
Botkyrka 11 Tullinge Villastad Södra 726 15,0% 54,1% 21,2% 9,6% 8,4% 52,5% 47,5% 2,6% 1,4%
Botkyrka 13 Segersjö 1167 23,7% 28,4% 23,4% 24,6% 6,0% 46,9% 53,1% 0,9% 2,1%
Botkyrka 14 Tumba C 1303 19,6% 27,7% 20,9% 31,8% 7,8% 48,2% 51,8% 0,8% 2,1%
Botkyrka 15 Broängen 1130 19,0% 33,7% 26,5% 20,7% 10,9% 50,3% 49,7% 1,2% 1,9%
Botkyrka 16 Kassmyra 1182 17,5% 38,3% 25,0% 19,1% 9,8% 51,6% 48,4% 0,8% 2,7%
Botkyrka 17 Skäcklinge 1821 23,0% 39,2% 26,2% 11,6% 11,0% 49,4% 50,6% 0,9% 1,8%
Botkyrka 18 Storvreten V 1242 24,2% 39,5% 22,7% 13,6% 10,1% 51,4% 48,6% 1,0% 2,7%
Botkyrka 19 Storvreten S 1506 23,2% 36,2% 20,9% 19,7% 10,6% 48,6% 51,4% 1,1% 2,2%
Botkyrka 20 Storvreten Ö 1136 23,6% 39,0% 21,3% 16,1% 9,3% 48,9% 51,1% 1,4% 5,4%
Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk 1559 20,7% 38,0% 24,8% 16,4% 12,6% 50,0% 50,0% 1,0% 1,9%
Botkyrka 22 Tuna 1284 22,6% 33,1% 21,0% 23,4% 7,5% 46,6% 53,4% 0,9% 1,8%
Botkyrka 23 Nackdala/Solhöjden 1087 16,4% 36,6% 22,3% 24,7% 8,1% 48,8% 51,2% 1,2% 1,4%
Botkyrka 24 Kulturen Tumba park 884 23,3% 31,1% 20,2% 25,3% 7,0% 46,0% 54,0% 1,2% 1,6%
Botkyrka 26 Uttran 1149 15,7% 35,2% 26,5% 22,5% 9,9% 51,3% 48,7% 1,3% 2,3%
Botkyrka 27 Vårsta C/Bremora 1185 17,1% 31,0% 22,5% 29,4% 8,2% 46,5% 53,5% 1,1% 1,1%
Botkyrka 28 Grödinge Landsbygd 1447 14,3% 33,4% 31,9% 20,4% 6,3% 52,2% 47,8% 0,3% 2,9%
Botkyrka 29 Vårsta/Malmtorp 647 14,2% 38,2% 24,0% 23,6% 9,1% 51,8% 48,2% 0,3% 0,9%
Botkyrka Södra 32343 19,7% 36,7% 22,7% 20,9% 9,0% 49,3% 50,7% 1,1% 2,0%

http://www.val.se