Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 31 Albydalen V småhus S 1412 22,2% 39,4% 19,9% 18,4% 10,0% 50,8% 49,2% 0,8% 3,8%
Botkyrka 32 Albydalen C/Rotemannen 1275 24,2% 42,4% 23,8% 9,6% 10,4% 51,7% 48,3% 1,3% 4,3%
Botkyrka 33 Alby småhus Ö/Albygård 1014 18,0% 29,0% 21,0% 32,0% 10,1% 49,3% 50,7% 0,9% 1,7%
Botkyrka 34 Albyberget V 887 20,1% 43,7% 24,0% 12,2% 8,5% 52,4% 47,6% 0,8% 5,7%
Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård 1212 23,3% 42,8% 21,1% 12,7% 9,8% 51,8% 48,2% 1,4% 4,9%
Botkyrka 36 Albydalen Ö 1473 24,8% 35,4% 25,4% 14,5% 10,4% 48,5% 51,5% 1,8% 3,1%
Botkyrka 41 Fittja småhusområde 1010 27,5% 30,4% 25,6% 16,4% 12,8% 51,3% 48,7% 0,5% 2,6%
Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen 1100 22,1% 41,4% 23,0% 13,5% 10,2% 49,9% 50,1% 1,3% 5,2%
Botkyrka 43 Fittja Forvägen 1159 24,7% 37,9% 24,1% 13,4% 10,5% 48,7% 51,3% 2,2% 3,4%
Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen 1074 25,5% 39,1% 23,0% 12,4% 12,0% 50,7% 49,3% 0,8% 5,0%
Botkyrka 51 Slagsta N 898 16,7% 29,7% 22,2% 31,4% 6,6% 50,7% 49,3% 0,7% 1,9%
Botkyrka 52 Slagsta S 957 23,2% 34,0% 19,6% 23,2% 13,0% 50,2% 49,8% 0,5% 0,7%
Botkyrka 53 Hallunda/Brunna 1099 20,3% 32,2% 21,6% 25,9% 5,4% 51,4% 48,6% 1,7% 2,5%
Botkyrka 54 Hallunda C 1085 21,5% 30,0% 21,9% 26,5% 6,4% 49,7% 50,3% 1,6% 4,1%
Botkyrka 55 Hallunda/Norsborg låghus 1187 23,4% 35,7% 21,6% 19,3% 9,3% 50,7% 49,3% 1,2% 2,7%
Botkyrka 56 Norsborg småhusområde 1086 23,2% 27,3% 21,8% 27,6% 12,2% 49,6% 50,4% 0,6% 1,4%
Botkyrka 57 Norsborg Ö 1234 23,7% 34,8% 20,8% 20,7% 10,2% 48,8% 51,2% 1,4% 3,5%
Botkyrka 58 Norsborg C 1489 25,0% 35,9% 21,7% 17,4% 11,1% 48,3% 51,7% 1,4% 2,9%
Botkyrka 59 Norsborg V 1155 24,8% 37,4% 24,2% 13,6% 10,5% 49,7% 50,3% 1,6% 3,9%
Botkyrka 60 Eriksberg Ö 1337 22,6% 33,3% 23,6% 20,5% 8,4% 50,2% 49,8% 1,9% 3,1%
Botkyrka 61 Eriksberg V/G:a Norsborg 1470 17,9% 35,0% 24,1% 23,1% 7,0% 52,2% 47,8% 1,4% 12,2%
Botkyrka Norra 24613 22,7% 35,7% 22,6% 19,0% 9,7% 50,3% 49,7% 1,3% 3,9%

http://www.val.se