Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 1 Gudö m.fl. 937 15,3% 49,9% 25,4% 9,4% 9,5% 50,6% 49,4% 0,7% 1,4%
Haninge 2 Vendelsö-Norrby-Dalen m.m 1897 17,3% 46,4% 21,7% 14,6% 8,0% 49,7% 50,3% 1,1% 0,9%
Haninge 3 Söderby 1419 17,2% 42,1% 24,0% 16,7% 9,2% 49,6% 50,4% 0,7% 1,1%
Haninge 4 Vega-Söderhagen 1488 16,7% 50,1% 22,7% 10,5% 10,8% 50,4% 49,6% 0,8% 1,9%
Haninge 5 Sågen-Lyckebyn m.fl. 1496 22,7% 36,1% 21,6% 19,7% 8,3% 51,2% 48,8% 0,9% 1,7%
Haninge 6 Källtorp 1375 18,5% 38,8% 22,6% 20,1% 9,8% 48,5% 51,5% 1,1% 1,8%
Haninge 7 Vendelsömalm N 1527 19,8% 39,0% 19,8% 21,3% 9,6% 49,8% 50,2% 0,5% 1,2%
Haninge 8 Vendelsömalm-Ramsdalen 995 13,9% 35,9% 21,0% 29,2% 8,3% 50,2% 49,8% 0,7% 1,0%
Haninge 9 Svartbäcken m.fl 1233 14,8% 41,3% 19,5% 24,4% 8,2% 51,0% 49,0% 0,6% 0,6%
Haninge 10 Vendelsömalm 1181 23,8% 31,2% 21,3% 23,6% 9,2% 48,0% 52,0% 1,1% 1,4%
Haninge 11 Kolartorp-Hermanstorp m.m 1085 16,9% 46,8% 24,3% 12,0% 8,1% 52,5% 47,5% 0,7% 0,6%
Haninge 12 Vendelsömalm S m.fl. 1410 17,0% 32,8% 19,4% 30,9% 8,7% 45,5% 54,5% 2,0% 0,8%
Haninge 13 Brandbergen NÖ 1501 28,2% 35,5% 21,5% 14,9% 10,0% 47,8% 52,2% 1,0% 2,3%
Haninge 14 Brandbergen SÖ 1397 22,3% 31,8% 19,5% 26,5% 7,8% 48,5% 51,5% 1,3% 4,0%
Haninge 15 Vendelsö 1062 18,0% 42,4% 25,6% 14,0% 11,5% 50,4% 49,6% 0,7% 0,6%
Haninge 16 Brandbergen V 1076 23,2% 30,9% 20,4% 25,4% 6,1% 52,0% 48,0% 1,2% 2,7%
Haninge 17 Brandbergen N 1013 26,5% 31,7% 23,4% 18,5% 11,7% 48,5% 51,5% 1,8% 3,1%
Haninge 18 Brandbergen S 1366 21,1% 31,1% 22,1% 25,7% 9,2% 51,0% 49,0% 0,6% 1,8%
Haninge 19 Handen N 654 19,1% 35,3% 28,4% 17,1% 8,4% 51,7% 48,3% 0,8% 1,5%
Haninge 20 Handen C 1623 21,5% 24,8% 19,6% 34,1% 6,7% 46,8% 53,2% 0,9% 2,0%
Haninge 21 Söderbymalm 959 23,3% 34,0% 19,0% 23,8% 7,2% 48,2% 51,8% 1,5% 2,4%
Haninge 23 Poseidon 876 28,8% 30,4% 17,6% 23,3% 8,2% 48,7% 51,3% 1,4% 1,3%
Haninge 25 Parkvägsområdet 1256 25,7% 27,9% 18,8% 27,6% 7,4% 48,5% 51,5% 0,6% 1,8%
Haninge Norra 28826 20,4% 36,9% 21,5% 21,1% 8,8% 49,4% 50,6% 1,0% 1,7%

http://www.val.se