Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 31 Jordbro NÖ 916 22,8% 36,6% 25,2% 15,4% 10,0% 53,1% 46,9% 1,9% 3,4%
Haninge 32 Jordbro V 1178 23,8% 40,5% 20,1% 15,6% 11,0% 49,1% 50,9% 0,8% 11,9%
Haninge 33 Jordbro SV 1075 24,2% 38,0% 22,7% 15,2% 11,3% 48,7% 51,3% 1,4% 3,5%
Haninge 34 Jordbro SÖ 1022 22,8% 38,0% 18,3% 20,9% 8,3% 50,8% 49,2% 1,7% 4,8%
Haninge 37 Dalarö 1530 12,4% 29,1% 27,6% 31,0% 7,1% 50,8% 49,2% 0,8% 2,7%
Haninge 40 Krogtäppan och Sommarbo 906 17,1% 33,7% 28,1% 21,1% 10,8% 51,0% 49,0% 1,3% 2,0%
Haninge 44 Handen S 1024 23,2% 34,0% 18,6% 24,2% 7,8% 47,5% 52,5% 0,8% 1,0%
Haninge 45 Vallaområdet V 914 23,2% 32,2% 21,2% 23,4% 8,5% 47,4% 52,6% 0,8% 1,9%
Haninge 46 Vallaområdet Ö 1414 30,0% 38,3% 17,9% 13,9% 12,7% 47,9% 52,1% 0,4% 2,1%
Haninge 47 Slätmossen m. fl. 1447 37,2% 25,8% 18,1% 18,9% 13,8% 50,9% 49,1% 1,0% 2,0%
Haninge 48 Jordbro N-Dåntorp-Öran 1092 16,3% 30,9% 26,6% 26,3% 9,6% 52,0% 48,0% 0,9% 1,9%
Haninge 49 Hammarängen-Hammarskogen 1149 16,6% 41,2% 20,1% 22,1% 9,1% 50,8% 49,2% 0,9% 1,0%
Haninge 50 Tungelsta 1028 20,0% 42,0% 20,9% 17,0% 10,1% 48,4% 51,6% 0,6% 0,7%
Haninge 51 Jägartorp-Sågen m.fl. 1628 17,1% 35,3% 22,4% 25,2% 7,1% 49,1% 50,9% 1,0% 0,8%
Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl. 1145 17,6% 41,3% 26,4% 14,7% 8,6% 52,1% 47,9% 0,4% 1,6%
Haninge 53 Åbylund m.fl. 1561 25,5% 35,1% 21,1% 18,3% 9,1% 48,1% 51,9% 0,5% 2,4%
Haninge 54 Åby 1401 28,8% 28,7% 22,7% 19,8% 9,2% 50,2% 49,8% 0,7% 1,3%
Haninge 55 Västerhaninge 1442 16,0% 35,6% 22,3% 26,1% 8,9% 51,2% 48,8% 1,2% 1,0%
Haninge 56 Ribby-Öhaninge kyrkby m.m 1590 24,6% 28,9% 18,0% 28,5% 8,6% 51,2% 48,8% 1,2% 1,0%
Haninge 57 Ribbyberg m.fl. 1092 22,3% 35,0% 20,2% 22,5% 7,3% 46,3% 53,7% 0,7% 0,9%
Haninge 58 Västerhaninge SÖ-Skärgård 1342 13,6% 28,7% 29,4% 28,2% 5,9% 53,2% 46,8% 0,6% 1,0%
Haninge 59 Tungelsta-Utlida-Häringe 1458 16,9% 37,1% 25,9% 20,1% 8,1% 51,2% 48,8% 1,0% 2,9%
Haninge 60 Muskö 616 12,8% 25,2% 29,7% 32,3% 7,5% 54,9% 45,1% 0,3% 1,8%
Haninge Södra 27970 21,3% 34,3% 22,6% 21,8% 9,1% 50,2% 49,8% 0,9% 2,3%

http://www.val.se