Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tyresö Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Björkbacken 1209 16,7% 18,5% 15,8% 49,0% 7,0% 41,9% 58,1% 1,7% 1,5%
2 Siken 1609 18,4% 22,7% 18,6% 40,3% 6,5% 43,4% 56,6% 0,8% 1,4%
3 Myggdalen 1443 15,3% 24,5% 19,7% 40,5% 8,0% 46,4% 53,6% 1,0% 1,9%
4 Nyboda 1162 27,1% 43,5% 17,8% 11,5% 11,1% 47,4% 52,6% 1,4% 2,4%
5 Fårdala 1224 13,8% 34,7% 20,1% 31,4% 9,7% 50,1% 49,9% 1,1% 1,4%
6 Krusboda N 1207 16,1% 35,4% 20,0% 28,6% 9,6% 49,5% 50,5% 0,8% 1,4%
7 Krusboda S 1513 16,7% 40,1% 20,0% 23,3% 10,0% 49,4% 50,6% 0,9% 1,4%
8 Öringe 1365 18,4% 37,9% 28,2% 15,5% 10,3% 49,5% 50,5% 1,5% 2,0%
9 Rotvik 1548 18,0% 47,4% 23,0% 11,6% 10,7% 49,3% 50,7% 0,8% 1,0%
10 Tyresö Strand 717 15,5% 51,6% 22,6% 10,3% 10,0% 51,6% 48,4% 0,7% 0,8%
11 Tyresö Strand Centrum 838 18,3% 52,0% 17,8% 11,9% 10,9% 48,1% 51,9% 1,2% 0,4%
12 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1422 13,9% 43,5% 26,1% 16,5% 8,6% 54,0% 46,0% 0,8% 1,5%
13 Brevikshalvön 1218 15,4% 41,0% 29,7% 14,0% 8,2% 53,9% 46,1% 1,2% 1,6%
Tyresö Första 16475 17,2% 36,9% 21,6% 24,3% 9,2% 48,7% 51,3% 1,1% 1,5%

http://www.val.se