Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tyresö Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Fornudden 1435 15,3% 38,6% 24,9% 21,1% 11,0% 50,3% 49,7% 1,4% 1,8%
22 Sofieberg 1263 13,5% 34,8% 24,5% 27,2% 8,3% 47,7% 52,3% 0,8% 2,1%
23 Trollbäcken V 1363 15,8% 33,4% 22,1% 28,8% 7,8% 48,6% 51,4% 1,0% 1,9%
24 Skälsätra 1734 15,6% 44,9% 24,7% 14,7% 9,5% 50,6% 49,4% 0,9% 1,9%
25 Trollbäcken Ö 1215 16,0% 42,4% 20,0% 21,6% 10,5% 49,1% 50,9% 1,3% 1,4%
26 Hanviken 1566 15,2% 36,4% 22,0% 26,4% 9,1% 50,8% 49,2% 0,8% 1,0%
27 Lindalen 1436 18,6% 29,4% 20,4% 31,6% 7,7% 49,4% 50,6% 1,0% 1,7%
28 Bollmoraberg 1483 24,5% 36,3% 23,6% 15,6% 9,8% 48,8% 51,2% 0,7% 2,1%
29 Granängsringen 1354 31,6% 38,1% 19,4% 10,9% 10,3% 51,0% 49,0% 0,8% 2,5%
30 Farmarstigen V 1166 21,4% 39,6% 22,0% 17,0% 9,0% 49,7% 50,3% 1,2% 2,1%
31 Farmarstigen Ö 1586 21,1% 40,7% 20,5% 17,7% 9,0% 47,6% 52,4% 0,6% 7,9%
Tyresö Andra 15601 18,9% 37,8% 22,3% 21,0% 9,3% 49,4% 50,6% 0,9% 2,4%

http://www.val.se