Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Täby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 20 NÖ Täby 848 19,9% 42,7% 29,1% 8,3% 13,7% 50,8% 49,2% 0,9% 1,8%
Täby 21 N.Gribbylund, Löttingelund 1022 16,3% 42,9% 26,3% 14,5% 11,3% 47,1% 52,9% 0,6% 2,4%
Täby 22 V Gribbylund 1623 16,0% 46,3% 27,3% 10,4% 9,6% 49,7% 50,3% 1,2% 2,4%
Täby 23 Gribbylunds centrum 1078 21,1% 31,5% 22,5% 24,9% 8,7% 43,7% 56,3% 1,0% 2,8%
Täby 24 Marknadsvägen 1391 19,8% 29,9% 20,1% 30,3% 10,9% 46,1% 53,9% 1,4% 2,8%
Täby 25 S Gribbylund 1501 16,2% 32,6% 28,4% 22,7% 10,1% 52,0% 48,0% 0,7% 3,4%
Täby 26 Södra Grindtorp 1042 20,6% 24,1% 17,9% 37,3% 5,1% 45,3% 54,7% 0,8% 2,9%
Täby 27 Norra Grindtorp 1199 17,3% 22,3% 19,9% 40,5% 4,3% 46,8% 53,2% 1,0% 3,8%
Täby 28 V Viggbyholm 1061 19,3% 20,4% 17,2% 43,1% 5,7% 48,4% 51,6% 0,8% 2,4%
Täby 29 N Viggbyholm 1297 14,3% 38,0% 23,5% 24,2% 8,9% 48,9% 51,1% 2,1% 3,2%
Täby 30 N Hägernäs 1575 24,5% 26,9% 19,6% 29,0% 7,4% 49,2% 50,8% 1,0% 2,8%
Täby 31 Lahäll, Näsbygård 1193 16,7% 40,5% 19,9% 23,0% 9,1% 46,4% 53,6% 0,8% 3,2%
Täby 32 Norskogen, Fregatten 1116 18,1% 37,7% 22,0% 22,2% 8,2% 47,3% 52,7% 0,6% 3,0%
Täby 33 S Näsbypark 988 11,4% 42,6% 20,1% 25,8% 7,3% 48,5% 51,5% 0,8% 3,2%
Täby 34 Näsbyparks centrum 1487 13,2% 16,5% 14,9% 55,4% 3,8% 42,4% 57,6% 0,6% 2,6%
Täby 35 Ö Näsbypark 1273 15,1% 37,4% 26,2% 21,3% 9,7% 50,4% 49,6% 2,0% 4,3%
Täby 36 S Viggbyholm 1198 15,1% 38,3% 25,1% 21,5% 10,8% 51,7% 48,3% 0,6% 3,0%
Täby 37 S Hägernäs 1734 17,4% 27,9% 25,9% 28,8% 6,4% 49,8% 50,2% 0,9% 1,9%
Täby 38 Slottsparken 1011 15,7% 32,8% 26,0% 25,4% 9,5% 49,0% 51,0% 0,7% 4,9%
Täby Östra 23637 17,3% 32,9% 22,8% 27,1% 8,3% 48,1% 51,9% 1,0% 3,0%

http://www.val.se