Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sollentuna Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
51 Norra Häggvik 1244 15,8% 31,0% 18,6% 34,6% 6,8% 48,4% 51,6% 0,6% 2,1%
52 Södra Häggvik 1413 17,1% 34,0% 21,2% 27,7% 7,7% 46,0% 54,0% 0,7% 2,3%
53 Skälby-Ängstorp 1291 15,1% 34,8% 26,5% 23,6% 7,8% 48,5% 51,5% 1,5% 2,0%
70 Södra Töjnan 1412 14,3% 37,2% 24,4% 24,1% 8,1% 50,2% 49,8% 0,8% 1,8%
71 Norra Töjnan 1306 16,2% 35,2% 26,9% 21,7% 10,9% 50,2% 49,8% 1,1% 3,1%
72 Hästhagen 585 18,1% 37,3% 26,0% 18,6% 9,9% 52,1% 47,9% 1,5% 1,9%
73 Östra Bagarby 1700 22,0% 36,0% 24,1% 17,9% 8,6% 50,7% 49,3% 1,0% 5,5%
74 Västra Bagarby 1252 21,6% 36,1% 21,6% 20,7% 9,7% 49,8% 50,2% 0,7% 2,9%
75 Fågelsången 1323 13,3% 37,5% 25,9% 23,4% 7,9% 48,1% 51,9% 1,0% 2,7%
76 Turebergs villastad 1509 16,5% 40,3% 23,8% 19,4% 9,9% 50,5% 49,5% 1,3% 2,7%
77 Sollentuna centrum 1276 21,2% 29,0% 19,0% 30,9% 6,7% 45,8% 54,2% 0,9% 1,3%
78 Norra Bagarby 1182 23,0% 27,4% 17,3% 32,3% 4,0% 43,7% 56,3% 0,7% 1,2%
90 Södra Edsviken 1320 15,8% 40,8% 27,7% 15,8% 8,7% 50,5% 49,5% 1,1% 2,1%
91 Eriksberg 1426 17,0% 39,4% 24,3% 19,4% 9,4% 49,7% 50,3% 1,0% 2,9%
92 Helenelunds centrum 1183 23,1% 37,1% 21,0% 18,9% 7,9% 49,9% 50,1% 0,9% 3,3%
93 Tegelhagen 1260 11,8% 43,1% 21,1% 24,0% 6,3% 47,6% 52,4% 1,0% 1,8%
94 Norra Edsviken 1244 12,0% 37,0% 28,4% 22,7% 8,5% 51,0% 49,0% 1,4% 18,7%
95 Silverdal 1308 12,5% 69,6% 10,7% 7,1% 2,5% 49,6% 50,4% 1,1% 1,6%
Sollentuna Första 23234 17,0% 38,0% 22,7% 22,3% 7,9% 49,0% 51,0% 1,0% 3,4%

http://www.val.se