Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sollentuna Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Norra Rotebro 1222 18,5% 36,1% 23,9% 21,5% 10,5% 49,8% 50,2% 1,0% 1,9%
11 Gillbo-Gillberga 1348 16,8% 34,6% 29,5% 19,1% 10,8% 50,3% 49,7% 0,8% 1,7%
12 Södra Rotebro 1125 22,1% 36,5% 22,5% 18,8% 8,0% 47,9% 52,1% 0,8% 2,9%
13 Rotsunda 654 26,8% 38,7% 22,2% 12,4% 11,5% 50,6% 49,4% 1,1% 3,7%
14 Rotsunda gård 869 22,7% 37,7% 25,5% 14,0% 12,3% 47,8% 52,2% 0,7% 3,8%
15 Rotsunda strand 1127 15,6% 36,1% 25,6% 22,7% 9,1% 48,8% 51,2% 0,7% 2,3%
21 Södra Viby 1249 18,1% 37,5% 30,7% 13,8% 11,4% 51,4% 48,6% 1,7% 1,8%
22 Norra Viby 1378 15,5% 51,8% 26,3% 6,4% 11,1% 49,8% 50,2% 1,2% 1,3%
23 Östra Viby 1180 16,0% 34,9% 26,0% 23,1% 10,2% 50,1% 49,9% 1,5% 2,1%
31 Norra Norrviken 1216 16,0% 36,8% 24,0% 23,1% 9,5% 46,3% 53,7% 0,9% 1,5%
32 Södra Norrviken 1382 13,9% 33,4% 23,2% 29,5% 8,5% 48,6% 51,4% 1,3% 2,5%
41 Vaxmora-Väsjön 1263 14,6% 36,6% 22,8% 26,0% 9,2% 52,0% 48,0% 0,9% 2,1%
42 Edsängen-Solängen 1355 17,4% 38,5% 22,5% 21,6% 8,6% 49,4% 50,6% 1,0% 2,1%
61 Edsbergs centrum 1203 28,0% 35,1% 20,6% 16,3% 10,3% 49,0% 51,0% 0,4% 2,7%
62 Västra Edsberg 1474 20,8% 27,3% 17,8% 34,1% 6,4% 46,5% 53,5% 0,8% 2,0%
63 Östra Edsberg 1189 28,3% 30,3% 18,6% 22,9% 9,3% 44,6% 55,4% 0,9% 1,8%
64 Landsnora 1486 17,7% 36,8% 22,1% 23,4% 7,8% 51,1% 48,9% 1,3% 2,4%
65 Södra Edsberg 942 12,5% 30,4% 26,2% 30,9% 4,9% 45,9% 54,1% 1,5% 2,4%
80 Falkberget-Kärrdal 1227 15,8% 35,3% 24,8% 24,1% 9,0% 49,7% 50,3% 1,5% 3,0%
81 Sjöberg 977 16,1% 40,2% 30,6% 13,1% 10,4% 51,1% 48,9% 1,2% 4,0%
82 Sjöbergs centrum 1230 21,5% 30,7% 22,2% 25,5% 6,9% 46,5% 53,5% 0,7% 2,0%
Sollentuna Andra 25096 18,6% 35,9% 24,1% 21,4% 9,2% 48,9% 51,1% 1,0% 2,3%

http://www.val.se