Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Södermalm-Enskede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 1 Årsta gård 1807 17,1% 44,7% 19,6% 18,6% 5,1% 46,8% 53,2% 1,3% 11,8%
Enskede 2 Årstaliden 1527 19,3% 38,4% 23,9% 18,5% 4,4% 46,9% 53,1% 0,7% 1,2%
Enskede 3 Storsjövägen mm 1531 20,4% 45,7% 20,1% 13,9% 4,1% 46,0% 54,0% 1,2% 2,5%
Enskede 4 Årsta kyrka 1664 24,2% 45,2% 15,0% 15,6% 3,5% 46,6% 53,4% 1,0% 1,9%
Enskede 5 Årstafältet 1247 20,4% 40,1% 19,2% 20,2% 6,9% 46,9% 53,1% 0,5% 1,4%
Enskede 6 Valla torg 1221 14,7% 34,1% 24,0% 27,3% 4,7% 48,0% 52,0% 1,1% 2,5%
Enskede 7 Långhalsvägen mm 1260 24,4% 46,0% 17,5% 12,0% 3,5% 46,3% 53,7% 1,0% 2,7%
Enskede 8 Årstaskogen 1417 15,8% 42,4% 24,1% 17,6% 5,1% 47,1% 52,9% 0,8% 1,3%
Enskede 9 Skanskvarn 1494 16,1% 41,1% 23,2% 19,7% 4,8% 46,2% 53,8% 1,1% 1,9%
Enskede 10 Bolmensvägen mm 1331 28,5% 46,0% 15,7% 9,8% 5,4% 50,6% 49,4% 1,0% 2,7%
Enskede 11 Gullmarsplan 1442 24,8% 34,5% 19,8% 21,0% 4,9% 46,9% 53,1% 0,8% 2,7%
Enskede 12 Skärmarbrink 1186 33,5% 39,1% 13,3% 14,1% 5,7% 48,9% 51,1% 0,9% 4,6%
Enskede 13 Blåsut 1379 29,7% 41,5% 16,3% 12,5% 4,6% 50,5% 49,5% 0,9% 3,8%
Enskede 14 Globen 1366 26,6% 40,6% 17,9% 14,9% 5,1% 51,0% 49,0% 0,4% 3,6%
Enskede 15 Enskede Gård N 1230 16,6% 41,1% 25,9% 16,5% 5,9% 47,6% 52,4% 1,2% 2,0%
Enskede 16 Enskede Gård S 1009 15,8% 41,7% 25,4% 17,1% 7,7% 48,6% 51,4% 0,6% 2,0%
Enskede 17 Enskedefältet 977 12,8% 42,4% 27,4% 17,4% 7,7% 51,5% 48,5% 0,4% 1,2%
Enskede 18 Gamla Enskede S 1238 17,9% 41,8% 26,0% 14,2% 8,1% 50,1% 49,9% 1,2% 1,4%
Enskede 19 Gamla Enskede N 1291 24,2% 42,0% 21,2% 12,5% 8,8% 48,6% 51,4% 1,0% 2,4%
Enskede 20 Skogskyrkogården 1131 31,7% 39,3% 18,6% 10,4% 7,5% 50,5% 49,5% 0,9% 2,6%
Enskede 21 Dalen N 1127 25,4% 44,7% 21,0% 8,9% 10,4% 46,9% 53,1% 0,8% 3,1%
Enskede 22 Dalen S 1065 16,9% 34,7% 21,0% 27,3% 8,8% 42,4% 57,6% 0,4% 2,3%
Enskede 23 Enskede IP 1110 22,3% 38,6% 21,9% 17,3% 7,2% 50,7% 49,3% 1,4% 3,3%
Enskede 24 Dalen V 969 22,0% 42,0% 23,0% 13,0% 12,0% 44,0% 56,0% 0,6% 2,0%
Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen 1041 9,9% 39,5% 25,6% 25,1% 2,1% 48,4% 51,6% 0,7% 16,2%
Högalid 2 Reimersholme S 1236 9,3% 26,3% 21,9% 42,5% 4,1% 44,1% 55,9% 1,5% 2,2%
Högalid 3 Heleneborgsgatan norra 1191 18,6% 42,5% 19,4% 19,5% 4,4% 48,2% 51,8% 1,9% 3,9%
Högalid 4 Högalidsgatan östra mm 1236 13,7% 39,8% 14,1% 32,4% 3,5% 41,8% 58,2% 0,8% 3,9%
Högalid 5 Bergsund S 1295 26,6% 41,9% 17,8% 13,7% 3,2% 49,7% 50,3% 0,6% 4,3%
Högalid 6 Pålsundsparken 946 24,9% 49,7% 16,7% 8,7% 4,9% 49,3% 50,7% 1,2% 3,4%
Högalid 7 Hornstull 1564 20,7% 44,1% 19,3% 16,0% 4,8% 47,8% 52,2% 1,1% 3,6%
Högalid 8 Bergsund N 1270 25,7% 44,6% 18,1% 11,6% 4,0% 47,5% 52,5% 1,0% 3,9%
Högalid 9 Högalidsparken 1620 23,3% 44,7% 16,8% 15,2% 4,1% 48,7% 51,3% 0,8% 3,6%
Högalid 10 Drakenberg 1443 14,2% 31,5% 22,9% 31,5% 7,0% 44,0% 56,0% 1,1% 1,5%
Högalid 11 Zinkensdamm N 1478 17,3% 32,5% 27,5% 22,8% 6,0% 47,4% 52,6% 1,4% 3,2%
Högalid 12 Skinnarviksparken 1054 11,2% 29,8% 26,4% 32,6% 4,1% 46,9% 53,1% 1,4% 1,5%
Högalid 13 Zinkensdamm Ö 1364 18,7% 35,4% 23,9% 22,0% 5,4% 48,2% 51,8% 1,2% 3,9%
Högalid 14 Zinkensdamm IP 1117 16,9% 38,8% 24,9% 19,4% 7,7% 45,7% 54,3% 1,0% 2,7%
Högalid 15 Södersjukhuset 1056 27,4% 38,1% 24,9% 9,7% 7,9% 49,8% 50,2% 1,2% 2,0%
Högalid 16 Kv Svärdet 1277 17,5% 27,0% 31,7% 23,8% 8,1% 46,6% 53,4% 0,9% 1,1%
Högalid 17 Tobaksmonopolet mm 1576 22,1% 40,4% 23,3% 14,3% 4,0% 47,1% 52,9% 1,5% 4,4%
Högalid 18 Lundagatan södra mm 1151 20,5% 38,7% 20,4% 20,4% 4,3% 49,9% 50,1% 1,0% 2,5%
Högalid 19 Heleneborg 1182 18,2% 47,8% 19,7% 14,3% 4,5% 47,4% 52,6% 0,8% 4,7%
Högalid 20 Folkskolegatan mm 1121 23,4% 38,3% 18,1% 20,2% 3,5% 45,6% 54,4% 0,5% 3,7%
Högalid 21 Tanto 1146 13,7% 25,9% 20,7% 39,7% 4,4% 46,9% 53,1% 1,0% 2,2%
Katarina 1 Björns Trädgård 1901 14,6% 37,0% 26,8% 21,6% 4,3% 50,7% 49,3% 1,4% 15,5%
Katarina 2 Mosebacke 1368 19,2% 37,6% 23,8% 19,4% 7,2% 49,6% 50,4% 1,4% 3,7%
Katarina 3 Katarina kyrka 1376 20,6% 34,2% 24,6% 20,6% 5,7% 48,0% 52,0% 1,5% 3,1%
Katarina 4 Axel Landquists park 1378 18,5% 42,6% 23,7% 15,2% 5,6% 48,5% 51,5% 1,2% 3,6%
Katarina 5 Bondegatan västra mm 1507 19,7% 41,7% 24,0% 14,6% 5,0% 53,0% 47,0% 0,7% 3,4%
Katarina 6 Nytorgsgatan-Bondegatanmm 1580 16,6% 41,8% 23,2% 18,4% 5,9% 49,1% 50,9% 0,8% 2,5%
Katarina 7 Kv Linjalen mm 1468 17,5% 24,6% 29,3% 28,6% 7,3% 51,2% 48,8% 0,4% 2,9%
Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan 1694 34,5% 39,0% 15,5% 11,0% 4,4% 51,4% 48,6% 0,8% 2,4%
Katarina 9 Helgalunden 1329 19,0% 42,1% 22,7% 16,2% 6,0% 48,4% 51,6% 1,5% 3,9%
Katarina 10 Eriksdal V 1274 19,0% 41,8% 23,9% 15,3% 5,7% 48,8% 51,2% 0,9% 2,7%
Katarina 11 Rosenlundsparken 1606 20,9% 43,5% 22,0% 13,6% 6,1% 49,3% 50,7% 0,9% 3,7%
Katarina 12 Eriksdal Ö 1530 21,0% 36,6% 24,2% 18,2% 4,4% 46,3% 53,7% 0,8% 2,9%
Katarina 13 Rosenlund 1392 15,7% 30,7% 25,2% 28,4% 7,7% 45,3% 54,7% 0,6% 1,2%
Katarina 14 Bjurholmsplan mm 1557 23,7% 43,9% 19,9% 12,5% 4,5% 48,3% 51,7% 0,5% 3,3%
Katarina 15 Ölandsgatan mm 1263 22,2% 40,1% 21,9% 15,7% 6,1% 51,3% 48,7% 0,9% 3,3%
Katarina 16 Blekingegatan östra mm 1442 17,5% 36,0% 25,7% 20,7% 7,5% 47,3% 52,7% 0,6% 1,8%
Katarina 17 Gotlandsgatan östra mm 1309 21,8% 42,2% 22,2% 13,8% 4,4% 47,4% 52,6% 1,1% 3,9%
Katarina 18 Nytorget 1328 23,3% 35,5% 21,8% 19,3% 6,3% 48,3% 51,7% 0,8% 3,2%
Katarina 19 Nackas hörna 1572 21,8% 43,3% 22,6% 12,3% 5,4% 50,4% 49,6% 1,1% 2,7%
Katarina 20 Ringen 1570 13,8% 25,9% 20,3% 40,0% 6,3% 41,1% 58,9% 0,8% 2,4%
Maria 1 Ivar Lo:s park mm 1453 20,0% 36,5% 23,8% 19,6% 5,8% 50,8% 49,2% 1,0% 10,7%
Maria 2 Mariaberget V 1212 19,0% 38,3% 23,8% 19,0% 5,5% 47,4% 52,6% 1,0% 4,2%
Maria 3 Mariatorget V 874 14,9% 36,4% 26,8% 22,0% 4,8% 49,3% 50,7% 1,1% 3,5%
Maria 4 Bergsgruvan 1344 17,7% 39,5% 24,3% 18,5% 4,6% 46,7% 53,3% 0,6% 3,4%
Maria 5 Mariatorget S 1422 17,3% 35,2% 25,9% 21,6% 6,8% 45,0% 55,0% 1,0% 3,8%
Maria 6 Mariatorget C 1056 15,3% 33,2% 27,0% 24,4% 5,4% 47,7% 52,3% 0,7% 2,9%
Maria 7 Skaraborgsgatan mm 1201 15,2% 31,4% 29,6% 23,8% 6,1% 49,0% 51,0% 1,0% 3,4%
Maria 8 Södra station N 1324 18,4% 31,8% 29,5% 20,4% 7,0% 49,2% 50,8% 1,9% 2,9%
Maria 9 Södra station S 1118 19,8% 31,8% 31,2% 17,3% 9,5% 46,0% 54,0% 1,2% 2,8%
Maria 10 Södra station Ö 1063 13,7% 33,8% 27,1% 25,4% 7,5% 51,7% 48,3% 1,5% 3,6%
Maria 11 Södra station V 1598 17,8% 32,7% 32,6% 16,8% 10,2% 48,5% 51,5% 0,9% 2,6%
Maria 12 Fredmansgatan mm 1245 18,2% 40,0% 25,8% 16,0% 5,8% 48,9% 51,1% 0,9% 3,2%
Maria 13 Mariaberget Ö 1140 17,1% 26,8% 29,1% 26,9% 5,8% 47,0% 53,0% 1,6% 4,0%
Sofia 1 Mandelparken 1545 7,4% 25,0% 26,8% 40,8% 3,2% 46,1% 53,9% 1,5% 7,5%
Sofia 2 Åsöberget 1257 22,6% 32,7% 23,6% 21,1% 6,5% 44,2% 55,8% 0,6% 2,6%
Sofia 3 Sofia kyrka 1639 19,8% 40,1% 21,3% 18,7% 5,1% 50,3% 49,7% 1,1% 4,0%
Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg. 1445 19,2% 37,9% 23,5% 19,3% 4,5% 46,2% 53,8% 1,0% 3,3%
Sofia 5 Sågargatan mm 1119 24,6% 42,1% 20,4% 13,0% 4,6% 49,6% 50,4% 1,2% 3,3%
Sofia 6 Luma 1502 15,5% 57,6% 19,5% 7,4% 4,6% 50,1% 49,9% 0,9% 1,5%
Sofia 7 Kv Vitbetan 1218 26,6% 42,2% 17,7% 13,5% 5,0% 47,0% 53,0% 0,8% 3,4%
Sofia 8 Hammarby Allé Ö 1141 14,6% 61,4% 16,0% 8,0% 4,7% 50,6% 49,4% 1,2% 2,5%
Sofia 9 Skanstull 1600 14,0% 37,8% 22,9% 25,2% 5,1% 45,9% 54,1% 1,6% 3,3%
Sofia 10 Vintertullen 1372 10,1% 22,6% 24,9% 42,4% 5,8% 45,5% 54,5% 1,2% 1,6%
Sofia 11 Barnängen 1464 13,9% 34,3% 27,1% 24,7% 6,6% 42,8% 57,2% 1,3% 1,4%
Sofia 12 Danviksklippan-Henriksdal 1462 18,3% 41,6% 24,8% 15,4% 6,0% 48,8% 51,2% 1,0% 0,9%
Sofia 13 Sickla udde 1014 9,1% 49,3% 23,8% 17,9% 3,6% 46,4% 53,6% 1,3% 2,5%
Sofia 14 Sickla kanal 1415 21,3% 46,4% 16,7% 15,7% 4,2% 48,9% 51,1% 1,1% 1,8%
Sofia 15 Mårtensdal 1339 16,1% 55,7% 19,3% 8,8% 3,4% 49,6% 50,4% 1,8% 1,8%
Sofia 16 Sickla Park 1604 16,7% 57,0% 19,0% 7,3% 3,6% 48,1% 51,9% 1,4% 2,5%
Sofia 17 Lugnet 1638 18,9% 49,8% 20,7% 10,6% 4,7% 50,2% 49,8% 1,0% 0,5%
Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mm 1094 27,3% 35,5% 22,3% 14,9% 6,8% 48,7% 51,3% 0,6% 2,3%
Sofia 19 Blecktornet 1360 13,4% 30,7% 32,6% 23,3% 5,4% 47,1% 52,9% 0,8% 2,1%
Sofia 20 Klippgatan mm 1336 21,5% 43,2% 19,4% 15,9% 5,0% 44,8% 55,2% 1,2% 3,1%
Sofia 21 Sickla kaj 1556 28,4% 43,8% 18,1% 9,7% 5,5% 49,4% 50,6% 1,3% 2,1%
1 Södermalm-Enskede 131997 19,4% 39,3% 22,5% 18,8% 5,6% 47,9% 52,1% 1,0% 3,3%

http://www.val.se