Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 6 1299 23,9% 37,4% 21,6% 17,1% 12,0% 53,0% 47,0% 1,4% 1,5%
Södertälje 8 1214 26,4% 30,0% 21,1% 22,5% 8,7% 47,2% 52,8% 0,4% 2,2%
Södertälje 9 1526 23,7% 36,1% 20,9% 19,3% 8,1% 48,4% 51,6% 1,0% 1,6%
Södertälje 10 1535 29,3% 26,8% 18,8% 25,1% 8,6% 47,2% 52,8% 0,9% 2,1%
Södertälje 11 1314 30,1% 26,9% 17,8% 25,2% 8,3% 49,5% 50,5% 0,8% 2,4%
Södertälje 12 673 21,1% 32,7% 21,1% 25,1% 9,2% 47,8% 52,2% 0,7% 1,9%
Södertälje 13 1563 16,6% 20,1% 20,3% 42,9% 5,6% 44,6% 55,4% 0,8% 1,8%
Södertälje 21 1616 25,1% 27,0% 25,9% 22,0% 9,0% 51,4% 48,6% 1,2% 2,7%
Södertälje 22 1102 23,2% 34,8% 23,0% 19,1% 7,9% 50,5% 49,5% 1,1% 1,4%
Södertälje 23 1259 20,2% 30,9% 23,8% 25,1% 8,8% 49,8% 50,2% 0,9% 1,1%
Södertälje 24 1005 26,0% 26,3% 18,4% 29,4% 8,9% 49,0% 51,0% 1,2% 0,9%
Södertälje 25 1040 14,7% 24,8% 23,8% 36,7% 8,2% 46,2% 53,8% 0,7% 0,5%
Södertälje 27 1294 18,9% 35,9% 25,5% 19,6% 9,4% 50,1% 49,9% 0,9% 3,6%
Södertälje 28 1377 21,9% 39,6% 26,8% 11,8% 10,9% 51,9% 48,1% 0,7% 1,5%
Södertälje 35 1138 15,4% 33,8% 25,0% 25,8% 7,3% 51,9% 48,1% 1,4% 2,5%
Södertälje 36 1154 12,2% 37,4% 27,1% 23,2% 8,0% 51,3% 48,7% 0,3% 1,2%
Södertälje 50 1189 22,9% 30,0% 23,6% 23,5% 13,0% 50,2% 49,8% 0,5% 1,3%
Södertälje 51 772 25,8% 36,3% 19,4% 18,5% 10,1% 51,6% 48,4% 0,6% 2,7%
Södertälje 52 1716 18,9% 33,9% 23,4% 23,8% 6,9% 51,6% 48,4% 0,5% 7,6%
Södertälje 53 1212 21,0% 34,6% 24,9% 19,5% 8,2% 51,2% 48,8% 0,4% 2,6%
Södertälje 54 1228 21,3% 35,5% 24,6% 18,6% 9,8% 48,8% 51,2% 0,7% 1,8%
Södertälje 55 898 18,4% 32,6% 26,2% 22,8% 9,5% 47,2% 52,8% 1,1% 3,6%
Södertälje 56 1446 26,8% 33,3% 20,7% 19,3% 10,5% 51,2% 48,8% 0,7% 2,9%
Södertälje 57 1187 22,3% 37,1% 22,9% 17,7% 11,9% 48,5% 51,5% 0,6% 2,3%
Södertälje 58 1089 21,2% 30,0% 22,8% 26,0% 9,6% 48,3% 51,7% 1,1% 1,4%
Södertälje Första 30846 22,0% 32,0% 22,8% 23,2% 9,1% 49,6% 50,4% 0,8% 2,3%

http://www.val.se