Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 1 1358 28,5% 28,3% 20,2% 23,0% 7,7% 54,4% 45,6% 2,4% 2,2%
Södertälje 2 1247 20,9% 27,8% 20,0% 31,3% 7,1% 50,6% 49,4% 2,3% 1,8%
Södertälje 3 1079 28,1% 42,2% 17,9% 11,9% 10,9% 49,2% 50,8% 1,0% 1,9%
Södertälje 4 1494 22,2% 37,8% 23,4% 16,7% 11,2% 50,2% 49,8% 1,1% 1,2%
Södertälje 5 1011 29,3% 29,8% 18,5% 22,5% 9,5% 54,5% 45,5% 0,8% 2,1%
Södertälje 7 1327 28,9% 29,0% 18,3% 23,8% 8,7% 48,6% 51,4% 1,4% 2,0%
Södertälje 16 1949 16,3% 32,5% 23,6% 27,7% 7,9% 48,2% 51,8% 1,2% 1,2%
Södertälje 17 1193 25,4% 38,6% 23,1% 12,9% 10,4% 51,9% 48,1% 1,2% 2,3%
Södertälje 18 1396 15,6% 32,5% 28,2% 23,7% 7,6% 48,4% 51,6% 0,9% 1,9%
Södertälje 19 1299 29,5% 28,6% 20,7% 21,2% 9,2% 48,3% 51,7% 0,7% 1,8%
Södertälje 20 1238 20,9% 29,6% 21,2% 28,3% 6,8% 48,1% 51,9% 1,1% 1,5%
Södertälje 26 1049 21,5% 29,3% 23,5% 25,6% 7,0% 49,7% 50,3% 1,8% 2,5%
Södertälje 30 1701 15,9% 39,2% 23,2% 21,7% 9,5% 49,6% 50,4% 1,6% 1,7%
Södertälje 31 847 19,2% 33,6% 22,1% 25,0% 6,6% 50,6% 49,4% 0,7% 2,8%
Södertälje 32 1014 23,9% 36,1% 21,6% 18,4% 11,6% 51,1% 48,9% 0,5% 3,6%
Södertälje 33 1212 21,3% 43,8% 21,8% 13,1% 9,7% 52,3% 47,7% 1,1% 2,3%
Södertälje 40 1428 15,2% 38,0% 27,5% 19,4% 7,6% 51,9% 48,1% 1,8% 1,6%
Södertälje 41 1608 15,5% 35,0% 19,8% 29,7% 9,4% 47,3% 52,7% 1,0% 1,4%
Södertälje 42 1400 18,3% 42,4% 21,9% 17,5% 6,4% 47,9% 52,1% 2,4% 1,4%
Södertälje 43 1721 14,8% 36,4% 20,3% 28,5% 8,3% 49,6% 50,4% 1,1% 1,6%
Södertälje 45 1686 15,1% 36,9% 30,4% 17,7% 8,4% 51,4% 48,6% 4,1% 2,8%
Södertälje 47 1603 14,8% 42,5% 23,5% 19,2% 9,1% 51,7% 48,3% 1,9% 1,7%
Södertälje 48 950 12,7% 31,8% 32,8% 22,6% 7,2% 52,4% 47,6% 2,1% 2,7%
Södertälje Andra 30810 20,1% 35,1% 22,8% 22,0% 8,6% 50,2% 49,8% 1,5% 1,9%

http://www.val.se