Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nacka Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björknäs S 1517 21,4% 33,2% 22,4% 23,0% 8,0% 48,3% 51,7% 0,9% 2,3%
Eknäs, Hjortängen 1633 17,0% 41,7% 22,3% 19,0% 9,1% 50,0% 50,0% 1,0% 2,2%
Fisksätra S 1814 20,2% 30,1% 24,0% 25,6% 8,1% 50,1% 49,9% 2,1% 11,6%
Fisksätra V 1718 21,5% 35,2% 22,4% 20,8% 7,7% 48,3% 51,7% 1,0% 4,5%
Fisksätra Ö 1563 23,9% 39,9% 20,5% 15,7% 10,0% 49,6% 50,4% 1,7% 6,2%
Hasseludden, Kummelnäs 1894 13,9% 45,8% 26,9% 13,4% 9,7% 51,7% 48,3% 0,8% 5,3%
Igelboda, Ljuskärrsberget 1425 14,2% 33,8% 24,8% 27,2% 7,0% 46,2% 53,8% 1,2% 2,1%
Krokhöjden 1390 18,5% 26,9% 20,5% 34,1% 9,1% 47,3% 52,7% 0,7% 1,4%
Källvägsområdet 1655 14,3% 50,4% 24,3% 11,1% 9,7% 51,3% 48,7% 1,3% 1,5%
Lilla Björknäs, Björknäs N 1443 14,3% 45,0% 27,2% 13,5% 8,0% 49,6% 50,4% 1,1% 1,5%
Lännersta S, Boo S 1661 13,4% 48,3% 25,5% 12,8% 9,6% 51,4% 48,6% 1,0% 1,9%
Mensättra, Eriksvik, Gustavsvik 1659 13,4% 48,0% 25,1% 13,4% 8,6% 51,7% 48,3% 0,7% 1,0%
Neglinge S, Tattby, Igelbodaplatån 1632 11,1% 24,9% 19,5% 44,5% 7,1% 45,5% 54,5% 1,4% 2,6%
Orminge N 1685 25,0% 35,0% 20,7% 19,3% 7,8% 45,9% 54,1% 0,8% 2,2%
Orminge S 1614 20,9% 30,9% 17,5% 30,8% 8,1% 46,0% 54,0% 1,2% 2,3%
Orminge Ö 1593 17,4% 36,3% 28,0% 18,3% 11,0% 47,3% 52,7% 1,2% 2,4%
Rösunda 1463 10,0% 28,9% 23,4% 37,7% 5,6% 47,6% 52,4% 0,8% 4,4%
Skogsö, Baggensudden, Neglinge N 1358 14,2% 31,4% 25,0% 29,4% 7,0% 48,1% 51,9% 0,9% 3,7%
Solsidan, Älgö 1812 11,8% 39,2% 25,8% 23,2% 7,7% 49,5% 50,5% 1,4% 8,8%
Tollare, Lännersta N 1648 13,9% 52,9% 22,6% 10,6% 9,8% 51,2% 48,8% 1,5% 1,0%
Vikingshill, Insjön, Backeböl 1259 14,4% 47,4% 25,3% 12,9% 7,9% 52,1% 47,9% 0,6% 2,4%
Nacka Östra 33436 16,5% 38,5% 23,5% 21,5% 8,5% 49,0% 51,0% 1,1% 3,5%

http://www.val.se