Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solna Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Järvastaden-Råstahem 1248 15,7% 63,2% 15,7% 5,4% 4,1% 50,5% 49,5% 1,4% 1,1%
2 Ritorp-Ulriksdal 1270 20,7% 43,9% 20,2% 15,2% 4,5% 51,1% 48,9% 1,4% 2,8%
3 Kungshamra 985 86,5% 12,7% 0,8%   15,2% 52,0% 48,0% 3,4% 5,9%
4 Bergshamra Ö 1547 16,9% 30,6% 24,4% 28,1% 6,1% 44,3% 55,7% 1,2% 3,1%
5 Haga 850 37,2% 36,2% 16,5% 10,1% 5,5% 52,5% 47,5% 2,9% 4,6%
22 Arenastaden 1068 16,6% 39,2% 18,3% 25,9% 4,8% 47,9% 52,1% 0,8% 2,1%
23 Råsunda SO 1425 26,6% 40,1% 18,9% 14,4% 4,8% 50,3% 49,7% 0,5% 4,0%
24 Råsunda Ö - Hagalund NV 1295 27,6% 34,2% 19,8% 18,4% 6,8% 50,0% 50,0% 0,5% 4,2%
25 Hagalund NO 1491 19,1% 39,2% 22,2% 19,5% 6,2% 50,0% 50,0% 1,3% 3,1%
26 Hagalund N 1555 22,2% 35,5% 23,9% 18,4% 8,7% 48,7% 51,3% 1,1% 6,2%
27 Hagalund V 1376 18,5% 39,7% 20,7% 21,1% 4,8% 48,3% 51,7% 1,2% 1,9%
28 Hagalund S 1541 16,5% 31,7% 25,3% 26,4% 5,5% 46,5% 53,5% 1,5% 13,1%
29 Frösunda N 1445 14,5% 54,9% 19,7% 10,9% 3,7% 51,1% 48,9% 1,1% 1,5%
30 Frösunda S 1557 19,7% 40,6% 20,1% 19,6% 5,6% 47,6% 52,4% 1,3% 3,1%
31 Frösunda Centrum 1478 11,5% 49,7% 19,7% 19,1% 3,3% 49,4% 50,6% 1,6% 2,2%
32 Bergshamra N 1255 19,0% 27,6% 19,7% 33,8% 5,6% 45,0% 55,0% 2,0% 3,0%
33 Bergshamra S 1360 12,4% 31,5% 27,2% 28,8% 4,8% 48,7% 51,3% 1,7% 16,4%
34 Bergshamra NV 1115 19,4% 37,0% 19,0% 24,7% 4,6% 46,5% 53,5% 1,8% 4,0%
37 Agnesberg 1450 23,0% 47,7% 19,2% 10,1% 7,2% 46,9% 53,1% 0,9% 2,4%
38 Bagartorp 1301 29,1% 32,6% 20,7% 17,6% 9,8% 48,7% 51,3% 1,2% 3,1%
41 Råsunda NO 1196 32,1% 43,2% 15,7% 8,9% 4,8% 50,7% 49,3% 0,8% 4,8%
Solna Norra 27808 22,8% 39,0% 19,9% 18,3% 5,9% 48,8% 51,2% 1,3% 4,5%

http://www.val.se