Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lidingö Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Baggeby 1319 19,1% 29,7% 17,6% 33,6% 5,9% 43,1% 56,9% 1,2% 2,8%
Bo - Björnbo 1383 12,2% 26,6% 21,3% 39,8% 7,7% 46,0% 54,0% 0,9% 2,7%
Hersby S 1428 17,2% 39,4% 23,5% 19,9% 7,7% 48,0% 52,0% 0,9% 4,9%
Herserud 1599 17,1% 27,3% 22,2% 33,4% 5,9% 44,6% 55,4% 1,8% 3,6%
Näset V 1223 19,5% 28,5% 22,6% 29,4% 8,7% 45,1% 54,9% 1,1% 3,1%
Näset Ö 1469 14,9% 31,2% 24,0% 29,9% 8,2% 47,2% 52,8% 0,8% 2,7%
Rudboda V - Bosön 1330 14,0% 27,0% 22,8% 36,2% 8,3% 47,2% 52,8% 0,2% 2,0%
Rudboda Ö - Yttringe - Elfvik 1163 9,1% 37,1% 20,2% 33,6% 5,7% 47,3% 52,7% 1,4% 1,9%
Sticklinge N 1388 15,7% 38,6% 30,3% 15,4% 10,1% 51,9% 48,1% 1,2% 4,6%
Sticklinge S - Islinge 1557 15,7% 40,2% 28,3% 15,8% 9,4% 49,3% 50,7% 1,6% 3,6%
Torsvik N - Hersby N 1291 15,3% 31,7% 23,3% 29,7% 10,0% 47,7% 52,3% 1,2% 4,0%
Torsvik S - centrum 1334 21,7% 33,5% 20,9% 23,9% 6,4% 45,6% 54,4% 1,3% 4,3%
Lidingö Första 16484 16,0% 32,6% 23,2% 28,2% 7,9% 46,9% 53,1% 1,1% 3,4%

http://www.val.se