Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lidingö Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bodal 1199 18,1% 27,4% 24,4% 30,0% 6,8% 46,5% 53,5% 0,9% 2,3%
Brevik Ö - Käppala S 1357 12,0% 35,8% 23,7% 28,5% 7,8% 47,8% 52,2% 0,9% 6,9%
Ekholmsnäs - Killinge 1207 18,2% 36,8% 22,9% 22,0% 8,0% 49,6% 50,4% 1,2% 2,1%
Gångsätra V 1141 19,7% 33,7% 23,6% 23,0% 8,7% 43,6% 56,4% 1,1% 2,0%
Gångsätra Ö 1584 14,1% 32,7% 21,5% 31,8% 7,2% 46,7% 53,3% 0,7% 2,5%
Gåshaga 1248 9,5% 39,4% 26,6% 24,4% 5,9% 49,0% 51,0% 1,7% 3,1%
Hersby SÖ - Mosstorp 1536 16,6% 36,7% 25,4% 21,4% 8,7% 47,7% 52,3% 1,0% 2,4%
Käppala N 1030 19,2% 38,3% 26,0% 16,4% 9,5% 50,8% 49,2% 1,4% 2,3%
Larsberg N 1295 20,3% 31,5% 17,8% 30,3% 5,4% 47,6% 52,4% 1,2% 3,4%
Larsberg S 1292 15,7% 24,8% 20,5% 38,9% 5,7% 44,3% 55,7% 0,6% 2,2%
Mölna Ö - Brevik V 1412 15,0% 40,9% 22,9% 21,2% 7,2% 49,2% 50,8% 2,1% 3,3%
Skärsätra 1582 13,7% 30,1% 24,9% 31,4% 6,1% 46,3% 53,7% 1,5% 3,0%
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna 1309 11,9% 31,0% 28,3% 28,8% 6,8% 48,7% 51,3% 0,3% 29,1%
Lidingö Andra 17192 15,5% 33,7% 23,7% 27,0% 7,2% 47,5% 52,5% 1,1% 5,0%

http://www.val.se