Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrtälje Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergshamra 1601 13,2% 26,7% 27,4% 32,8% 7,7% 51,1% 48,9% 0,6% 1,6%
Blidö 1064 9,3% 18,5% 27,9% 44,3% 4,9% 53,5% 46,5% 0,9% 2,2%
Estuna 1089 17,3% 35,6% 26,0% 21,1% 8,0% 49,8% 50,2% 0,5% 1,5%
Frötuna Norra 870 12,1% 30,1% 28,0% 29,8% 5,2% 52,6% 47,4% 0,3% 0,1%
Frötuna Södra 948 12,1% 27,3% 27,8% 32,7% 5,4% 52,5% 47,5% 0,3% 0,8%
Hysingsvik 775 11,1% 27,5% 27,4% 34,1% 6,1% 51,9% 48,1% 1,0% 0,8%
Lohärad - Malsta 713 15,8% 35,1% 26,9% 22,2% 8,7% 53,3% 46,7% 0,1% 1,3%
Norrtälje - Bryggården 1423 25,4% 22,5% 17,0% 35,1% 9,0% 45,0% 55,0% 0,7% 1,2%
Norrtälje - Flygfältet 1233 21,2% 35,5% 20,0% 23,4% 9,7% 45,9% 54,1% 0,2% 1,1%
Norrtälje - Fågelsången 1506 20,1% 29,2% 21,8% 28,9% 9,2% 48,4% 51,6% 0,6% 1,4%
Norrtälje - Gransäter 966 21,0% 27,7% 20,0% 31,3% 8,7% 48,4% 51,6% 0,4% 1,7%
Norrtälje - Grind - Långgarn 1341 21,1% 22,1% 16,3% 40,4% 7,8% 45,2% 54,8% 0,4% 1,0%
Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona 1240 36,8% 21,8% 15,5% 26,0% 14,5% 47,2% 52,8% 0,3% 0,9%
Norrtälje - Kvisthamra 1334 14,8% 28,2% 23,8% 33,1% 7,3% 47,1% 52,9% 0,5% 1,6%
Norrtälje - Norra Innerstan 1695 20,9% 22,2% 21,4% 35,5% 8,2% 45,1% 54,9% 0,6% 2,4%
Norrtälje - Solbacka 1098 17,0% 45,4% 22,4% 15,1% 9,9% 50,0% 50,0% 0,4% 1,2%
Norrtälje - Stadskärnan 1730 16,1% 19,9% 20,7% 43,2% 5,8% 45,9% 54,1% 0,9% 2,1%
Norrtälje - Vigelsjö 1267 21,6% 26,0% 18,7% 33,7% 7,1% 47,8% 52,2% 0,6% 1,5%
Riala 1071 15,9% 31,0% 30,7% 22,4% 7,6% 54,2% 45,8% 0,8% 1,2%
Roslags-Bro 1106 14,6% 33,0% 25,7% 26,8% 8,3% 51,6% 48,4% 0,3% 0,8%
Rådmansö 1672 10,5% 22,9% 28,9% 37,7% 6,0% 53,0% 47,0% 0,4% 1,3%
Söderby Karl 837 14,5% 25,8% 28,8% 30,9% 6,1% 51,6% 48,4% 0,2% 1,4%
Vätö 1041 11,9% 18,5% 26,6% 42,9% 5,5% 53,1% 46,9% 0,6% 0,6%
Norrtälje Första 27620 17,5% 26,9% 23,5% 32,1% 7,7% 49,3% 50,7% 0,5% 1,4%

http://www.val.se